Telenors ansvarsfraskrivelse

Per Ervik 

Meninger


Når jeg leser Hitra Frøya i dag blir jeg sjekkelig provosert over utalelser som Pål H. Lukashagen, Telenor, som han kommer med her at det skal være spleising mellom Telenor og kommunene !Vi kan fastlå her at Telenor ikke er distriksvennlig da dem ikke bryr seg og tar ansvar for en sjekkelig mobildekning i grisgrente strøk! Jeg drar her en pararell mellom leverandørene av strømnettet der alle får tilført strøm om dem bor grisgrent eller med store avstandeder mellom brukerene! At det skyldes på teknikken er for meg helt fatalt da USA foretok den første månelandingen for vel femti år siden og snakket da trådløst da med presidenten Ricard Nilson! Ser ut som teknikken har stoppet helt opp for effektiv nytenkning på dette området for Telenor som kunne ha løst dette problemet med dårlig mobildekning som er avhengig å ha i akutte situasjoner som kan føre til at liv kan gå tapt!

Viser her til GP. DATASERVICE der dem sier følgende:

"ALTERNATIVER TIL KOBBERNETTET.

Det er Telenor som er ansvarlig for nedbyggingen av kobbernettet og alle som blir berørt-altså alle som ikke allerede er over på andre tilkoblingspunkter enn kobber - skal bli informert i god tid før endringen trer i kraft når KOBBERNETTET fases ut helt 15.desember 2022 "

Vidre så leser jeg i fra samme artikkel at det skal tilbys andre alternativer som erstatter kobbenettet ,noe som jeg oppfatter at det skal være kostnadsfritt både for kommunen og brukerene!

Uansett så er det TELENOR som løper i fra sitt ansvar ovenfor de brukerene som fortsatt er avhengig av KOBBERNETTET hvertfall må sikre løsninger være på plass før så skjer at KOBBERNETTET kobles i fra! Og det er det fortsatt mange eldre som ikke har annen telefonforbindelse!

Ber derfor Liland Hitra kommune følge opp her å presse på Telenor få på plass sikre mobilløsninger på de områder på Hitra som ikke har Mobilnett!

Per Ervik

PP Hitra