Tunnelstenging i flere år – ett «kvelertak» på øyregion!

Sigrid Helene Hanssen 

Meninger

En stor del av verdiskapningen som Trøndelag og resten av landet nyter godt av, foregår nettopp på Hitra og Frøya. De midlertidige løsningene til kommunikasjon med omverden som hittil er lansert i forbindelse med utbedring av tunnellene er en skam og fullstending mangel på respekt for næringsliv og bosatte i øyregion. Jeg kan ikke se for meg at en tilsvarende løsning noen gang ville blitt foreslått i sentrale strøk av Norge.


Ber Fylkeskommunen vurdere ekstra tunnel under fjorden

Næringsliv og politikere mener det er helt uaktuelt å stenge Frøyatunnelen i lange perioder og har andre krav til Fylkeskommunen.

 

Frøyatunnelen har vært i en sørgelig forfatning lenge nå og som tidligere teknisk sjef i Frøya kommune husker jeg at jeg stilte spørsmål om dette og fikk til svar at «den snart ville behøve vedlikehold pga beregnet levetid og standard». Ingen var vel forberedt på eller hadde forventet noe som det som nå er lansert.


- Fergeløsning må på plass før arbeidet starter

- Dette er en av de viktigste sakene for både frøy- og hitterværinger nå, mener pensjonistpartiene på øyene.

 

Ferje, hurtigbåt eller kolonnekjøring 5 ganger i døgnet er vås! Tunnelene MÅ kunne transportere næringsliv og bosatte i anleggsperioden på en tilfredstillende måte, det finnes ikke alternativ for dette!

Vedlikehold av tunnelene utgjør heller ikke en komplett løsning for framtiden. Dette med tanke på at eksisterende tunneler, både til Hitra og Frøya ikke holder krav til dagens standard for tunneller (ref. krav til stigningsforhold).


 

Det er på sin plass å utrede nye tunnelløp i begge kommunene. Vi kan ikke leve med standardavvik som går på akkord med sikkerheten bare fordi vi ikke er en del av sentrale strøk i Norge. Med respekt for den verdiskapningen som øyregion utgjør og for de som fortsatt vil bo og leve av det som skapes her ute, skal ikke dette finansieres med bompenger. Vi har betalt vår fastlandsforbindelse, å vel så det!


Sigrid Helene Hanssen, Hitra Høyre