MENINGER

- Beredskapsferge er vår forsikring for fremtiden

Arild Margido Johansen 

Meninger

Trøndelag fylkeskommune har lansert noen uakseptable forslag til løsning av de trafikale problemene som vil oppstå når oppgraderingen av tunnelen vår starter neste sommer.


Et av forslagene fra fylkesdirektør veg er hurtigbåtforbindelse og kolonnekjøring, dette skal liksom løse det trafikale problemet. Kjære fylkesdirektør veg! Jeg må beklage, men dette løser ingen trafikale problemer, vel og bra for de som ikke er avhengig av bil, men de fleste er nok det, som oftest skal man besøke mer enn et sted og buss er ikke et alternativ i denne sammenheng, da det vil ta for mye av den korte og kostbare tiden man har.


Arbeidet med oppgradering av Frøyatunnelen vil begrense vår frihet til å ferdes frem og tilbake når vi vil, og bør være en viktig sak for alle frøyværinger å engasjere seg i. Vi må huske at i dag har vi kun tunnelen ut til omverden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i 1 1/2 år.


 

Selv om fylkesdirektør veg Eva Solvi forsøker å berolige oss med at det ikke blir nødvendig med nattestengt tunnel i 18 måneder, så forstår alle at tunnelen nødvendigvis må stenges for å få utført den jobben som må gjøres, antall måneder er vi ikke så opptatt av, vi vil uansett være isolert den tiden den er stengt.


Hun forsøker å bagatellisere problemet med at antall gjennomkjøringer ikke er endelig bestemt. Jeg blir ikke beroliget av uttalelsen til fylkesdirektøren for veg, for uansett antall gjennomkjøringer per dag, så får vi et stort problem med å avvikle trafikken.


 

Alt av planlagt arbeid og organisering vil føre til stor usikkerhet for Frøyas befolkning, nødvendig ærend så som sykehus, lege og spesialistbesøk blir vanskelig å gjennomføre. Varetransporten og all næringsaktivitet vil bli hardt rammet, da det blir vanskelig å ha oversikt over når trafikken slippes igjennom, da det selvfølgelig bestemmes av aktiviteten i tunnelen.


Det samme gjelder selvfølgelig de som skal besøke Frøya, de vil møte en lang bilkø langt inne på Hitra, og mange vil sannsynligvis snu, noe som vil ramme bla turistnæringen, det vil også bli et stort problem for lærere og elever som pendler mellom Frøya og Hitra, dette gjelder også alle andre som jobber i den ene kommunen og bor i den andre.


Det vil bli flere km lang bilkø både på sørsia og nordsia av Frøya, og som ender opp ved rundkjøringen på Hamarvika, denne vil sannsynligvis føre til kaotiske tilstander.


- Faktisk kan vi allerede nå fastslå at nattestengt tunnel i 18 måneder ikke blir en realitet

Vegdirektøren fastslår at anleggsperioden under oppgradering av Frøyatunnelen ikke blir så omfattende som tidligere skissert.

 

Fylkesdirektør veg uttaler at det ikke er mulig å gjøre jobben i tunnelen uten at mange rammes. Vi er selvfølgelig klar over at oppgraderingen vil føre til noe problemer, men det er mulig å redusere disse problemene betraktelig ved å sette inn fergeforbindelse mellom øyene. Da rammes kun et mindretall, fylkesdirektør veg sier også at det ikke er til å unngå at vi må inngå kompromiss, ja men kompromisset må være en fergeforbindelse, noe annet er urealistisk!


Jeg er litt forundret over det labre engasjementet fra næringsdrivende, Frøya Næringsforum, offentlige etater og politikere fra de andre partiene, og jeg savner støtte for vårt forslag om et beredskapsfergeleie fra våre samarbeidspartier, spesielt når dette var et av punktene på samarbeidserklæringen før siste valg. 


Våre kolleger fra de andre partiene har visst slått seg til ro med at vi vil få en ny tunnel. Jeg vet ikke om dette er noe de virkelig tror på, eller om det er et bevisst spill?


Å tro på at det vil bli bygd en ny tunnel i vår tid, er utopi. For det første vil nok kravet fra EU når det gjelder stigningsgrad stanse et slikt prosjekt. For det andre vil det ta lang tid å finne egnet sted for en ny tunnel som i tilfelle må bli dobbel så lang som eksisterende tunnel. Og for det tredje og viktigste ankepunktet, det vil koste den enkelte trafikkant store utgifter i bompenger i kanskje 20 – 25 år.


Jeg tror at innerst inne er det ingen som tror på at det vil bli bygd en ny tunnel i de nærmeste 30 - 40 årene. Derfor må det være bedre at vi står sammen og krever at arbeidet med et beredskapsfergeleie starter nå, dette er noe vi uansett må ha som en sikkerhet i fremtiden. Hvis alle politikere på Frøya støtter kravet om beredskapsfergeleie, kan fergeforbindelsen være etablert neste år når arbeidet med tunnelen starter.


Ved å etablere en fergeforbindelse med to ferger med kontinuerlige avganger 24/7, kan tunnelene være helt stengt i den tiden oppgraderingen foregår.

Da kan arbeidet gå uforstyrret, trafikkantene slipper å stå timevis i kø, og det vil trygge arbeidsforholdene til de som jobber i tunnelen, samtidig som den tiden det tar å ferdigstille tunnelen vil bli mye kortere og derigjennom reduserte kostnader.


Et beredskapsfergeleie er selvfølgelig ikke kun et alternativ når oppgradering av tunnelen pågår, men skal være et permanent alternativ den gangen tunnelen blir stengt over lengre tid. Dette bør være et soleklart krav fra alle politiske partier, næringsliv og den menige kvinne og mann.


Beredskapsferge er vår forsikring i fremtida!


Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya