Helgetanker

Vår kultur og vår arv

Grete Hammer 

Meninger

Da jeg gikk på ungdomsskolen måtte vi skrive en lengere oppgave i norsk, en særoppgave. Den skulle inneholde et troverdig emne, ha en innholdsfortegnelse og en sammenfattende avslutning. Jeg stupte inn i vikingenes historie fra ca.790 til 1066, og videre fram til Kalmarunionen, 1397. Det ble et kortfattet sammendrag fra den ene småkongen til den andre på 13 håndskrevne sider.

Om vi skal skryte av vår arv eller ikke kan variere alt etter hva vi fokuserer på i fra denne perioden. Var man konge, jarl, fri eller trell så levde man et usikkert liv, da det handlet om å erverve seg land, makt, penger og jordisk gods. Vi var et ferdafolk og allianser gikk på kryss og tvers av landegrenser som flyttet på seg alt etter hvilken småkonge som gikk av med seieren på slagmarken. Sølv var en kilde til både makt og leiesoldater.

Inneværende uke feirer vi Olsok og Olavsfestdagene. Sagaens Olav Digre som dro ut i vikingtokt allerede som 12-13 åring, fikk etter sin død navnet Olav den hellige. Han var også kjent som Olav Haraldsson og var konge i Norge fra 1015-1028. Den katolske kirke gjorde han til helgen etter hans død og han har betydd mye for kristningen av Norge.

Før Olav ble konge, hadde budskapet om Kvitekrist nådd vårt land og kristendommen hadde fotfeste i deler av Norge. Olav bidro i sin regjeringstid til kirkevekst og at hedenske guder ikke ble tillatt. Om vi nå velger å se bort ifra hvordan mennesker bruker politiske, religiøse og posisjonelle situasjoner til å utøve makt, kan vi stille oss et spørsmål:

Hvem er så denne Kvitekrist som hadde påvirket mennesker over landegrensene i allerede flere hundre år før Han fant Olavs hjerte slik at han lot seg døpe i Rouen i Normandie 1013 eller 1014? Denne bibelens Gud som gav Moses budene og som fullendte det hele på korset en påske i Jerusalem for over 2000 år siden. Han som sier: «Dere skal ikke ha andre guder enn Meg.» Da må det jo finnes flere guder, men troner de i det høye?

Jesus om gav alt for at vi skulle få en evig arv i Himmelen, har gitt oss et testamente som lover en evig fred fylt av himmelens herlighet.

Vi feirer Olsok (fra norrønt ólafsvaka) den 29.juli som er Olav Haraldssons døds dag. Olav som etter sin død ble erklært hellig. Etter det har mennesker valfartet i pilgrimsvandring til Nidarosdomen for å finne legedom og sjelefred. Ja, også Hitra er en del av kyst pilegrimsleden. Den dag i dag feires Olavsvaka med våken natt i Nidarosdomen den 29.juli.

«En liten digresjon: Min tidligere kunsthistorielærer sa at store kunstnere som solgte dårlig i sin samtid ble populære etter sin død fordi de ikke lengere kunne åpne munnen og tale inn i sin samtid.»

Om Olav hadde levd i dag, hva ville han da ha sagt?

La oss så ikke glemme at Hellige Olav også hadde en Talsmann som døde på et kors. En Talsmann som er den samme til evig tid.

Jesus var uten synd og seiret over døden. Derfor er Hans testamentariske arv til oss evig og sann. Så kan vi da med frimodighet ta imot arve løftet om evig liv fra Han som sa om seg selv:


Matteus 11, 28-30

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»


Så kan vi da selv etter Hans død grunne på de levende ordene Han formidlet til oss.

Velsignet pilgrimsferd videre i livet.


Vennlig hilsen Grete Hammer