- Vi sa det ville bli en annerledes Frøyafestival, og det ble det

- Takk til alle som bidro
Meninger

Vi sa det ville bli en annerledes Frøyafestival, og det ble det! Med maks antall på 200 til stede under hver av de 9 konsertene, så måtte det ble annerledes. Men forarbeid og forberedelser har om mulig vært mer krevende enn en vanlig festival. Eller som festivalsjefen sa: «Det er som å arrangere 9 forskjellige festivaler».

Da vi besluttet å IKKE avlyse, inngikk vi tett samarbeid med kommunens koronagruppe for å få råd om og godkjenning av smittevernregler. Men det gjaldt i størst mulig grad å få publikum til å forstå at selv om vi som arrangør gjorde våre saker «etter boka», så er det til syvende og sist den enkelte festivaldeltakers ansvar å følge både de generelle og grunnleggende råd om avstand og håndhygiene og de spesifikke pålegg under selve konsertene.


 

Og publikum var flinke! Som arrangør hadde vi lagt til rette for at det var mulig å holde avstand og til å holde hender rene. Alle bord og benker ble forskriftsmessig rengjort etter hver konsert. Vi var litt engstelige da «Rotlaus» hadde sin første konsert fredag, ettersom vi da forventet et ungt publikum. Og de ønsket å sitte tettere sammen enn de skulle. Etter hvert fikk vi det som vi hadde lagt opp til, og det ble enda bedre på lørdag.

Vi har som motto at festivalen ikke er ferdig før festivalområdet på Siholmen er ryddet og alle spor etter festivalen fjernet. Det betyr ekstra jobbing for de som har ansvar for telt, scene, gjerder og backstage og for bar- og renholdsansvarlig. 

Søndag kl 16.30 – da vedlagte bilde ble tatt – var det meste av ryddearbeidet gjort. Hjertelig takk til dere som har jobbet også på søndag og selvsagt til alle dere frivillige som sto på hele festivalen til ende. Takk også til alle økonomiske støttespillere og ikke minst: Takk til publikum!


 

Intensjonen er å arrangere tradisjonell Frøyafestival neste år. Det avhenger av om pandemien er over og det meste har normalisert seg. Time will show!

Takk for i år!


Frøyafestivalen 2020