MENINGER

- Bruk den gamle og vakre Knarlagsundbrua til gang- og sykkelbru

Knarrlagsundet. 

Meninger

I dag hørte jeg på NRK Trøndelag at de etter hvert flotte veiene/tunnelene og snart ny bru over Åstfjorden er bygd av en fantastisk hovedentreprenør som tildels er ferdig før tida og i tillegg for en mindre kostnad enn estimert. Ca en halv milliard til gode.


 

Utrolig godt gjort. Ordfører Ole Haugen sa da at disse pengene måtte brukes til veg/lakseveien, og han foreslo utbedring av en tunnel - Storvasshammaren tror jeg.
Her i Knarrlagsundet er det nå behov for ny bru. Den eksisterende brua øst i Sundet gjør at all tungtrafikk fra lakseslakteriet i Ulvan i tillegg til all annen trafikk må gå gjennom hele Knarrlagsundet. Det betyr stor trafikk de fleste av døgnets tider på en veg som ikke er dimensjonert for dette. Langs denne vegen finnes det heller ikke en eneste meter gangveg.Det betyr at alle barn må kjøres med buss til skolen - stikk i strid med myndighetenes intensjoner om at barn skal kunne ha en trygg skoleveg slik at de kan gå/sykle.
Voksne føler det heller ikke trygt å gå på denne smalen vegen når vogntogene suser forbi. Toppfarten gjennom sentrum er satt til 40km. Dette kan ikke vogntogene overholde - særlig på vinteren. De må ha større fart for å komme opp den bratteste strekningen - den såkalte Dovrebanen.
Mitt forslag er derfor: Bruk den gamle og vakre Knarlagsundbrua til gang - og sykkelbru.
Den halve millionen som er «til overs» etter veibygging på den såkalte «Lakseveien» bør brukes til ei ny bru vest  i Knarlagsundet.


Det er der «Lakseveien» starter her ute på øya.
Det vil gi et bedre og sikrere bomiljø for alle - både unge og gamle, fastboende og hyttefolk, men aller viktigst for barn og unge som skal ha muligheten til å ferdes trygt i hjembygda si.


Wenche Ulvan
Hytteeier i Knarlagsundet