Meninger

- Er vindkraften en trussel med forurensning og søl i naturen?

Lenser blelagt ut i terrenget for å samle opp oljesøl fra mobilkrana som veltet tidlig i mai 2019.  Foto: Lars Otto Eide

Meninger

Den 5. mai 2019 veltet en kranbil på det interne veinettet på Eldsfjellet, diesel og hydraulikkolje rant ut i naturen og ble absorbert av torvlandskapet. Det ble etter hvert lagt ut oljelenser som et forsøk på å samle opp noe av sølet.

Den 2. juli 2019, to måneder, etter sto det i lokalavisen Hitra Frøya om uhellet. I følge Statkraft skulle vegetasjon fjernes og erstattes av nye masser. Forurensede masser skulle håndteres som risikoavfall, det ble sendt brev til Statkraft for godkjenning om planen.

Kranbilen veltet på Eldsfjellet.  Foto: Ronny Teigås

Den 7. juli 2019 står det i lokalavisa Hitra-Frøya at brannvesenet har tettet en stikkrenne så oljen ikke kom videre. Dette skal ha skjedd morgenen etter, det står ikke etter hva. Var det etter uhellet eller var det etter at det sto i lokalavisa?

Avsiget etter kranvelten vil til slutt ende i Korsvatnet som etter hvert kommer ut i Håvik-vassdraget og Straumfjorden, står det i lokalavisa den 7. juli 2019.


Tungbil veltet:

Legger ut lenser for å hindre oljesøl i vassdraget

En ukjent men antatt begrenset mengde hydraulikkolje og diesel rant ut i terrenget da en mobilkran veltet på Eldsfjellet.


Det foreligger vel avviksprotokoll på slike avvik som skal være tilgjengelig og sluttprøvene som er tatt i naturen etter et. Sitat HF: En ukjent, men antatt begrenset mengde hydroulikkolje og diesel rant ut i terrenget da en mobilkran veltet på Eldsfjellet. Sitat slutt.Noen vet hvor mye olje og diesel det er på en slik kran, og da er det lett å finne ut hva som mangler. Tilliten til at selskapene skal være i begge ender av et uhell er ikke bra, og hvordan har det gått der oppe på Eldsfjellet hvor de gamle turbinene står og lekker hele tiden? Er det oljeutskillere på turbinene så oljen ikke kommer ut i naturen?

Den 14. januar 2020 kunne jeg lese i Hitra-Frøya at oppryddingen etter kranveltet er ordnet opp og renset bort takket være de fornuftige tiltakene som NTE kommenterer som gode.

Vindturbin fra Eldsfjellet. Foto: Otto Eide. 

Den 1. august fikk jeg se bilder av turbiner som tilsynelatende lekker olje så det renner nedover skaftene. Summen av alle disse hendelsene med olje og dieselsøl i naturen virker ikke tillitsvekkende. Hva er gjort og skal gjøres med det NTE? Håper dette ikke er standard på vedlikeholdet i vindkraft industrien.


Einar Brendboe