Meninger

- Kråkesteinan må merkes bedre

Flere båter har gått på grunn på Kråkesteinan ved Hestvika. 

Meninger

Vi har hatt påfallende mange oppkjøringer av fritidsbåter her i dette farvannet ved Vedøya - Kjeøya (Kråkesteinan) på Hitra i sommer.

Jeg ønsker at Kystverket ser på dette slik at Kråkesteinan kan merkes bedre.

Det har heldigvis så langt gått bra grunnet fint vær. Heldigvis har det ikke vært personskader. Redningsskøyta som stasjonert på Fillan, har også assistert i de fleste tilfellene der båter har grunnstøtt.Jeg håper Kystverket vil se på muligheten for bedre merking på Kråkesteinan og ellers i farvannet der båttrafikken skal gå.

På forhånd takk for hjelpen !


Mvh Per Ervik

Kråkesteinan kan lure båtførere som ikke er kjent i området.