MENINGER

- Ny bru over Knarrlagsundet må bygges vest i sundet

Meninger

Bygg denne nye brua prikk lik Krabbsundbrua ved Ansnes ( se vedlagte bilde). Da vil brubanen bestå av to kjørefelt, seilingshøyden ca 20 m og bredde for båttrafikk ca 60 m.

Det er bygget hundrevis av slike bruer i Norge og anbudsprisen har hele tiden gått ned, det vil bli det absolutt billigste alternativet.( byggekostnaden for Krabbsundbrua er jo kjent). Budsjettert totalpris for prosjektet vil med letthet kunne holdes! Det vil da bli midler både til tilknyttingsveier (også på Ulvøysiden) og ikke minst gang- og sykkelvei i sentrale Knarrlagsundet (tettstedet).Avstand til bolighus tilpasses ved valg av brutrase og ved bygging av skjerming.

Den gamle brua, som er en arkitektonisk perle, kan da beholdes (fredes) som gang- og sykkelvei over sundet og som et landsskapssmykke til glede for oss som bor her og for de som kommer hit på besøk. Den gamle brua «er Knarrlagsundet» - vår stolthet - og den har mye å si for miljøet og livskvaliteten for oss som bor her.

La ikke vegvesenet og fylket ødelegge den fineste plassen på Hitra ved å bruke ekstra penger, som de ikke har, til riving.


Til dere politiske partier på Hitra: Ofte ser vi at dere etterlysermere lokal styring og mere lokaldemokrati!? Nå ber vi dere politiske partier komme på banen og flagge standpunkt slik partiet Venstre har gjort ( så langt som det eneste) .Hvis dere ikke gjør noe i denne saken som har et klart alternativ som har best trafikksikkerhet, lavest kostnad, best landskapspleie og miljø, bærekraft og ivaretakelse av innbyggernes livskvalitet, ja, hvis dere ikke gjør noe i en slik opplagt sak som dette vil vår tillit til dere våre politiske tillitsvalgte være ubotelig svekket i uoverskuelig fremtid.

Vis dere tilliten verdig og gjør det som er opplagt billigst og best for oss som velger dere. Ta vare på Knarrlagsundet!


Halvard Ulvan