Minneord

Fred over Knut Baardsets minne

Knut Baardset i år 2000. 

Meninger

Knut Baardset var ordfører i til sammen 20 år fram til 2006. Han var ordfører og en samfunnsbygger av ypperste klasse i Aure og på Nordmøre.
Han fikk gjennomført store samferdselsprosjekter og var svært opptatt av tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser lokalt og regionalt.
Mest kjent er han fordi han sto svært sentralt i arbeide for å få ilandført gass fra Haltenbanken til Tjeldbergodden.
Han bidro i høyeste grad til Samarbeidsavtalen mellom Aure, Hemne og Hitra kommuner - et dokument som nok fikk betydelig virkning ved valg av ilandføring av gass til Trondheimsleia.
Og hans langvarige ordførerperiode sammen med et særs stort engasjement for næringsutvikling, var nok et viktig grunnlag for at han fikk tildelt HM Kongens fortjenestemedalje i gull.
En stor forsamling var møtt frem i Aure kirke sist fredag for å ta et siste farvel med Knut Baardset.

Jeg var blant mange som fikk anledning til å si noen minneord, og la da stor vekt på at Knut Baardset var en samarbeidets mann , som også bidro til at en stor region i Midt-Norge drar nytte av hans store samfunnsinnsats.

Etter anmodning fra nåværende Hitra-ordfører overbragte jeg kondolansehilsen fra Hitra kommune til familien Baardset.
Fred over Knut Baardsets minne.


Egil Hestnes