- Høybru vest i sundet kan være ferdig sensommeren 2022

Meninger

Bygging av høybru vest i Knarrlagsundet med veier kan problemfritt ferdigstilles og tas i bruk sensommeren 2022

En normal fremdrift på prosessen for prosjektering og bygging av ny bruløsning vest i Knarrlagsundet er:


1: Regulering - prosjektering - høring

Nov 2020 til mars 2021


2: Selve betongbrua:

Her er selve anbudsgrunnlaget og tegningeneklart ved navnebytte på til på dokumenter og tegninger fra « rabbsundbrua"

til Knarrlagsundbrua»

Andbudsforespørseler kan sendes ut og anbudsrunde i jan - feb 2021

Valg av entreprenør kan gjøres i mars 2021 og oppstart i april 2021


3: Grunnundersøkelser i sjø og klargjøring for fundamentering:

Grunnundersøkelser des 2020 til feb 2021

valg av entreprenør for klargjøring for fundamentering jan 2021 til mars 2021


4: Tilkoplingsveier veier på begge sider av brua:

Prosjektering og grunnerverv des 2020 til jan 2021

Anbudsrunde feb - mars 2021

Valg av entreprenør og klar til oppstart i april 2021


Med en normal fremdrift (16 mnd ) ved oppstart i april 2021 vil prosjektet være ferdig utført og tas i bruk sensommeren 2022


Dette er avhengig av at Hitra kommune og Fylket gjør jobben sin med regulering - prosjektering og høring.


Vi i den "nye brualliansen» har fått troverdige og profesjonell hjelp til å gi oss en prisantagelse på dette prosjektet som viser:


- Betongbru kr 54 mill

- Tilkoplingsveierkr 20 mill

- Grunnundersøkelse og klargjøring for fundamentering kr 7 mill

- Arrondering - skjerming - uforutsett kr 4 mill


Dette gir en rammekostnad på bru prosjektet Vest i sundet på kr 85 mill

Rammekostnad på enfelts bru øst er av Veivesenet satt til kr 115 millVed å bygge ny foreslått tofeltsbru vest i sundet er besparelsen kr 30 mill og klar til å tas bruk september 2022.

Denne besparelsen mener vi skal brukes til og bygge 500 lm gang- og sykkelvei i Knarrlagsundet og asfaltere Selvågveien.

Så igjen til de politiske partiene på Hitra og til Fylket og til ordføreren på Hitra, hvor er dere ?

Kom på banen, dere har ikke noe valg: Stopp den planlagte samferdselskatastrofen som er i ferd med å bli planlagt i deres hjemkommune.


Godt valg!


Halvard Ulvan

Tekn. delegert « Nye brualliansen"