- Hvorfor kan ikke fylket levere en pris på tverrforbindelsen?

Bjørg Brasøy, Wenche Ulvan og Halvard Ulvan i bruallialsen.  Foto: Tonje Selvåg

Meninger

Hvorfor kan ikke fylket levere en pris på tverrforbindelsen med høybru lik Krabbsundbrua (to kjørefelt) vest i Knarrlagsundet?

Viser Hitra-Frøyas artikkel 1. september i avisa hvor Fylket aviser bruhalliansens pris på prosjektet vest i sundet. Dette uten å ha sin egen pris å vise til.

Denne brua har en brubane på 310 m.

Brubanen når frem til naturlig landfeste og nye tilknyttingsveier på begge sider av Knarrlagsundet.

De nye tilknyttingveiene (300 lm) bygges i et gunstig terreng ( bergknauser) med noe skjæring i fjell.

Søylefundamentene bygges på eksisterende fjell i flomålet på begge sider av Knarrlagsundet.

Arrondering utføres og skjerming til boliger bygges.


Bru i vest er betydelig dyrere, mener fylket

Å bygge bru vest i Knarrlagsundet er vesentlig billigere enn å bygge ved siden av dagens bru, mener den nye brualliansen. Trøndelag fylkeskommune konkluderer stikk motsatt.


Vi i nye brualliansen har beregnet en pris på 85 mill på hele prosjektet ( denne prisen er spesifisert i vårt innlegg i avisa 1. sept )

Det vi ber om er at fylket også kalkulerer en sammenlignbar pris med vårt forslag ( det har aldri blitt gjort).Dette slik at en sammenligning kan gjøres opp mot vår spesifiserte pris ( kostnad på fire byggedeler)

Fylket bør også utrede trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet ved sitt valg av alternativ" bru øst."Halvard Ulvan

Nye brualliansen