- Fint høre slike ord fra en toneangivende leder

Adm.direktør Roger Sørensen i Åkerblå på Frøya. 

Adm.direktør Roger Sørensen i Åkerblå på Frøya. 

Meninger

Aino Olaisen tar til ordet for fiskevelferd i en kommentar i Intrafish. Åkerblå synes det er fint høre slike ord fra en toneangivende leder i norsk havbruksnæring. Vi kunne fort bli fristet til å referere de fleste poeng i denne kommentaren, - i stedet stiller vi oss uforbeholdent bak det som blir sagt - og oppfordrer alle til å lese artikkelen.

Aino spør seg hva næringa kan gjøre med utfordringene, og sier at det er viktig å sette seg hårete mål. Vi i Åkerblå er nå i innspurten sammen med BDO for å levere sluttrapporten i prosjektet "Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring".

Les kommentaren "Vi kan ikke leve med at 20 prosent av fisken vår dør i løpet av produksjonen" på Intrafish.no


Hologrambriller gjør at fiskehelsepersonellet kan jobbe fra kontoret

Fiskehelsetjenesten Åkerblå håper spesialbrillene skal gjøre at fiskehelsepersonell kan reise mindre, men likevel være mer til stede på merdkanten. De testet utstyret på Ocean Farm 1.


Vi gleder oss til å presentere våre forslag til tiltak for å styrke biosikkerheten i næringa, og presentere et hårete målbilde for hvor vi bør stå i framtida. Dette går hånd i hånd med en visjon om å halvere dødeligheten innen 2025. En næring som står samlet om å erkjenne utfordringene, og som enes om veien og målet er helt nødvendig. Vi gleder oss over at fiskevelferd er satt på agendaen – og har tro på at endringer vil skje!

Lene C Ervik - leder fiskehelse Åkerblå

Roger Sørensen - daglig leder Åkerblå


Passerte 100 mill i omsetning

Åkerblå-lokomotivet går videre i god fart