- Vindkraftsafari på Eldsfjellet, en positiv opplevelse

Egil Hestnes 

Meninger

La meg først som sist innrømme at jeg ikke har vært på Eldsfjellet siden åpninga av første byggetrinn i 2004.
Å få delta på åpningsseremonien da var en fin opplevelse.
Så var det da også en utbygging som var ønsket og forventet av innbyggerne og lokalpolitikere generelt.

Når vi nå ble invitert til markering av at siste byggetrinn er ferdig og igangsatt, valgte vi å ta turen opp på Eldsfjellet igjen.

Og dette ble egentlig en ny og større opplevelse enn første gang, både fordi vi fikk muligheten til en gedigen oversikt over Hitranaturen utenom selve byggeområdet, men også fordi vi under ca.en times tur fikk mye grei faktainformasjon fra vertsskapet om Hitra Vindpark, konsekvenser lokalt og også i forhold til storsamfunnet rundt oss.


NVE har inspisert gjennomføringa og oppryddinga etter arbeidet på Hitra2

NVE gir - med noen få unntak - skryt til Fosen Vind for gjennomføringa og oppryddinga etter anleggsarbeidet på Hitra2 på Eldsfjellet.Artig var det også at lokale krefter som til daglig er svært opptatt av frivillig engasjement for aktivitet og trivsel i lokalmiljø, også bidro til å øke trivselsfaktoren underveis.

Vi fikk en artig og trivelig opplevelsestur på dagens "vindkraftsafari,
og takker arrangørene Fosen Vind og Hitra kommune for et greit opplegg.

Egil Hestnes
Sjåfør i EL-bil