Meninger

- Nå må våre politiske tillitsvalgte våkne og vedta en utredning av tverrforbindelsen

Wenche og Halvard Ulvan (arkivbilde) 

Meninger

På folkemøtet tirsdag fikk vi presentert de to alternativene for ny forbindelse over Knarrlagsundet: Bru i Øst og Bru i Vest:

Hva angår samfunnsnytte, miljø og trafikksikkerhet er Bru Vest best - udiskutabelt.


Bru Øst:

- Her ble det klart at utbedring av smal og farlig vei gjennom tettstedet ikke var med i prosjektet.


- Kostnad 7-9 mill til riving av gammelbrua var heller ikke med og ble beskrevet som utfordrende.

Brua har ett kjørefelt med lysregulering, med gang og sykkelvei på selve brua, men den leder all transporten gjennom tettstedet som før.

Antatt byggekostnad: 170 mill og ferdig i 2024.

Bru Vest:

Brua har to kjørefelt med gang og sykkelvei på brua og på de nye tilkoplingsveiene.

Antatt byggekostnad: 142 mill og ferdig i 2024.
Nå må våre politiske tillitsvalgte våkne og vedta en utredning av tverrforbindelsen i Vest slik den ble presentert.

Dette slik at penger som blir til overs på budsjettet kan brukes til sikring og ivaretakelse av gammelbrua slik at den kan benyttes som gang og sykkelvei over sundet i fremtiden.

Knarrlagsundet er attraktivt og vil vokse, bygda fortjener en veiforbindelse som er dimensjonert for de neste 100 årene.


Halvard Ulvan