- Ikke ta fra barnefamiliene i Ingeborgvika nattesøvnen og troen på framtida

Meninger

Vil dele noen tanker angående bygging av ny bru i Knarrlagsundet og framferden til den selvoppnevnte brualliansen/ nye brualliansen, (blir litt forvirret, skal ikke så mye til heller da).

Utgangspunktet var vel at vi måtte ha ei ny bru gå grunn av at armeringen i den gamle rustet og ikke tåler dagen transport, ja den var vel så dårlig at 17. maitoget ikke kunne gå over den. Det falt også betongbiter fra den, så det var fare for båtttafikken som går under.

Som jeg har forstått var vel utgangspunktet at det skulle jobbes med ny bru ved siden av den gamle (mulig jeg har misforstått).
Videre i prosessen var det noen i brualliansen som løftet blikket og skulle se framover. Ja, de løftet blikket så høyt at de fikk antakelig kink i nakken, for de fikk ikke blikket ned igjen. Det ble da foreslått klappbru som skulle betjenes med app som er og blir en stor oppfinnelse. Den ble vist skrotet.

Så oppsto enda en stor oppfinnelse ( den nye brualiansen med teknisk. delegert).
De skal bygge kopi av Krabbsundbrua over sundet, ja det blir vel ikke akkurat kopi for den må vel være 2 meter høyere ifølge Kystverket.Så har vi sett utalelser på sosiale medier at ved å bygge vest i sundet, så går det utover noen få. Hva er noen få? Noe få, jo det er barnefamilier som har har funnet seg, for dem, et paradis med god utsikt og ei tro på framtiden der det er godt for barn å vokse opp. Denne troen blir knust ved at noen kommer med forslag om å bygge en betongvegg bare noen meter fra stuevinduet deres.
Så kan en si at det går ut over så mange flere ved å bygge øst i sundet.
Som jeg ser det( og mange med meg) , er det vel å bytte ut den gamle brua med en ny, ikke den store forandringen (det er vel bare til det bedre). Ser også at noen uttaler at vi går tilbake i tid (1965) hvis det bygges bru som foreslått. Mener vi har kommet litt lenger i dag, måtte ro over sundet på den tiden.

Jeg tror de fleste som har bygget og bygger langs veien i sundet har bosatt seg der etter at brua kom. Og Mowi som etablertr seg i Ulvan, har vært klar over trafikken langs veien i sundet. (tror spesielt de unge som bor der ikke har kink i nakken, og er meget oppegående og kan se fremover )


Bru i vest er betydelig dyrere, mener fylket

Å bygge bru vest i Knarrlagsundet er vesentlig billigere enn å bygge ved siden av dagens bru, mener den nye brualliansen. Trøndelag fylkeskommune konkluderer stikk motsatt.


Når det gjelder tungtrafikken, så har den økt mye de siste årene. Dette tror jeg vil minke dramatisk når Mowi flytter fra Ulvan. Det er vel ikke noe anlegg som generer mer tungtrafikk en et lakseslakteri. Så, uansett hva som eventuelt etablere seg i Ulvan ( unntatt et nytt slakteri - noe jeg tror er helt uaktuelt) vil tungtransporten bli vesentlig mindre.

Et annet moment, trafikken fra Selvågan og Sandvika vil gå via sundet med ei bru i vest, med den utbyggingen som er planlagt i Sevågan vil trafikken øke i sundet.
Så sies det at å bygge gangvei igjennom sundet med dagens krav vil rasere hager og gårdsplasser. Det er vel mye som ikke er etter dagens krav når det gjelder veier og avkjørsler i sundet. Det trenger det ikke å være når det gjelder gangvei heller. Med litt velvilje fra alle parter går det fint å lage gangvei med en bredde på 2 meter uten at det går utover noen.
Når det gjelder forslaget fra fylkeskommunen synes jeg det er meget bra (min mening). La oss gå for dette og ikke ta fra de barnefamiliene som har etablert seg i Ingeborgvika nattesøvnen og troen på framtida.


Mvh. Helge Kaasbøl