- Det er en velsignelse å jobbe med kunst

Meninger

- Det er en velsignelse å jobbe med kunst.