- Pensjonsoppgjøret ikke godt nok

Egil Hestnes 

Meninger

Underreguleringen av pensjonene også ved siste oppgjør har ført til sterke reaksjoner, og Senior Høyre i Trøndelag har nå lansert forslag i forbindelse med programarbeidet i Høyre.

Dette ble også diskutert da Hitra Senior Høyre hadde møte sist fredag, da stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth også var til stede, sammen med lederen i Trøndelag Senior Høyre Trond Hofstad.

Hitra Senior Høyre mener at  følgende punkter er særlig viktig å få med i det nye partiprogrammet:

-  Innføre en sikringsbestemmelse for å unngå at pensjonister mister kjøpekraft ved pensjonsoppgjøret

-  Sørge for at minstepensjonister får en pensjon som det er mulig å leve av.

Vi forventer at dette blir fulgt opp av Senior Høyres Landsforbund i forhold til behandlingen av det nye Høyres program.

Egil Hestnes
Styreleder i Hitra Senior Høyre