- Både Røros og Øyrekka må på statsbudsjettet fra 2021

Slik ser man for seg Øyekka Folkehøgskole på Mausund.  Foto: Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Meninger

Her er en ny uttalelse fra styret i Trøndelag Venstre: Folkehøgskolene viktigere enn noen gang!

I 2020 søkte rekordmange unge på folkehøgskoleplass. Det kom 21.500 søknader, mer enn 2.500 flere enn året før. Dette skoleåret er 8.000 elever ved norske folkehøgskoler, noe som også er rekord.


 

Trøndelag Venstre mener disse tallene beviser at det er behov for enda flere folkehøgskoler i Norge, og at både Røros og Øyrekka i Trøndelag må realiseres. Øyrekka folkehøgskole har fått planleggingsmidler på revidert nasjonalbudsjett. Røros folkehøgskole er ikke inne i statsbudsjettet ennå. Trøndelag Venstre ber om at også Røros folkehøgskole får finansiering på budsjettet for 2021.

Slik ser man for seg Øyekka Folkehøgskole på Mausund. Tegning: Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.  Foto: Joar Johansen

 

Selv om begge folkehøgskolene ligger i samme fylke, er de svært ulike og komplementære. Mens Røros i fjellregionen vil gi elevene tilbud med utgangspunkt i verdensarven, tradisjonshåndverk og det sørsamiske, vil Øyrekka trekke veksler på sin beliggenhet på Mausund og ha tilbud med utgangspunkt i havet, marin forsøpling og kystbaserte matopplevelser.


 

Trøndelag Venstre mener at folkehøgskoler er viktige dannelsesinstitusjoner for ungdom, med tilbud som er viktige for enkelteleven og som gir kompetanse som er viktig for verden. Trøndelag Venstre ber derfor om at både Øyrekka folkehøgskole og Røros folkehøgskole gis finansering i statsbudsjettet for 2021.


Med vennlig hilsen, Tove Eivindsen,

Gruppeleder for Venstre i Trøndelag fylkesting og medlem i fylkesutvalget Første vara til Stortinget