- Den svartmalingen som etterhvert har oppstått, er både uforståelig og ensidig

Bjørg Brasøy   

Meninger

Kommentar til innlegg fra Helge Kaasbøll med supporter.

Det kjennes litt merkelig når en på bekostning av eget nærmiljø, går i mot en trafikkløsning som i utgangspunktet vil gagne alle innvolverte her på stedet. At det er idyllisk i Ingeborgvike er jo bra. Det er også idyllisk i Knarrlagsundet når det er stille på veien, også noe vi har felles med Ingeborgvika, Trolla og Skjerbusdalen.
Ditt avisinnlegg i HF har en litt merkelig argumentasjon, og jeg er usikker på om du har lest høringsutkastet om bru i øst. Det er også tydelig at du bor langt unna de trafikk- og støyforhold vi sliter med på begge sider av sundet. Jeg merker meg også at dette handler mer om utsikt og ikke om trafikksikkerhet.Det var og det er kommet mange boliger på begge sider av sundet i de 53 årene brua har ligget der. Siden da har trafikken økt enormt og dette har slitt både på samfunn og på bru - og det haster med å tenke nytt.
Da forslaget til ny bru i vest kom opp som et motstykke til den gamle i øst, var det mange som øynet et håp om å bli avlastet fra årevis med trafikk og spesielt tungtrafikk gjennom sentrum. Resten er historie. Den svartmalingen som etterhvert har oppstått, er både uforståelig og ensidig.

Ja, det foreslås ei bru i Ingeborgvika, og det høres ut som det skal plasseres ei bombe! Det har bodd mennesker ved Knarrlagsund bru i over 50 år, de har til og med bygd seg hus i nærheten av brua! Hallo, dette er å måle fanden på veggen.

Dersom det legges bru i vest, fjerner vi den dominerende tungtrafikken ++, fra Ingeborgvika, Trolla og Dalen. Vi unngår denne trafikken også i sentrum av Knarrlagsundet. Greier vi å beholde den kjære, gamle brua vår, har vi løst et stort problem for begge sidene av sundet og vi får en lang og mere trafikksikker strekning for sykkelsetet og fotfolket! Dette er framtidsrettet politikk som ivaretar både trafikken, miljøet og næringslivet.

Jeg kan ikke unngå å nevne den hetsen som bidrar til å splitte folket her ute. Hyttefolk og pensjonister blir en egen kategori, samt at de av Brualliansen som viste initiativ til å gjøre noe med trafikkforholdene i tettbebyggelsen langs sundet, på begge sider, ble hengt ut som noen "forbrytere". Noe minner meg om en viss Jantelov og det nær beslektet bygdedyret...

Det er ingen som ønsker å ødelegge for noen av oss. Den praktiske delen får vi håpe at de ansvarlige for den forhåpentligvis nye brua, legger tilrette så godt de kan.

I avisinnlegget ble det også uttrykt bekymring for Selvågan som vekstområde og økende trafikk. Ja det bygges både hytter og hus der, men neppe noen stor industri. Den trafikken som kommer derfra blir ledet mot butikken, og det er jo positivt!

Da ender vi i å konkludere med at på bakgrunn av disse argumentene, er VEST BEST! Og husk solnedgangen vil nok vise seg under brua også!

Vennligst
Bjørg Brasøy