- Regjeringspartiene deler motvillig ut penger til havbrukskommunene

Sivert Bjørnstad  Foto: Terje Sandstad

Meninger

Nylig ble fordelingen av midler fra havbruksfondet lagt frem av regjeringspartiene, etter forhandlingene i revidert nasjonalbudsjett i vår. FrP sørget i forhandlingene for et solid løft for kommunene, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Regjeringens forslag ville ha medført et betydelig inntektstap for kommunene. Regjeringen driver et dobbeltspill.

Regjeringens opprinnelige forslag var både arrogant og ignorant. Man kan si at regjeringspartiene er frekkere enn lakselusa slik de selger denne saken. Et av våre viktigste krav i forhandlingene var å øke bidragene til kommunene fra havbruksfondet, og det fikk vi gjennomslag for. Fremskrittspartiet er opptatt av at verdiene skal bli værende der de skapes.


 

Havbruksfondet er en fordeling mellom stat, fylkeskommune og kommune, og med regjeringens opprinnelige forslag lå det an til at staten skulle få vesentlig mer, på bekostning av kommunene. Frp mener dette var en urettmessig skjevfordeling som ikke kunne gå igjennom.


 

Regjeringen er distriktsfiendtlig når de mener staten skal stjele verdiene fra bedriftene som skapes i distriktene. Med FrPs gjennomslag går nå en betydelig større andel tilbake til kommune. Med det opprinnelige forslaget ville Frøya kommune fått 38,4 millioner kroner, mens de nå med FrPs forslag får 86,4 millioner kroner. For Hitra er tallene 25,6 millioner med regjeringens opplegg og 57,6 millioner med FrPs gjennomslag.

Med regjeringens forslag ville en betydelig andel gått til staten, mens med FrPs gjennomslag går nå en større andel tilbake til kommunene.

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Trøndelag FrP