En dårlig sak - en skikkelig gladsak til slutt

Per Ervik 

Meninger

Da ordfører Bang i Orkland kommune kom med utspillet om å legge ned bommen ved Våvatnet var et skikkelig stunt. Reaksjonen lot ikke ikke vente på seg - med skarpe reaksjoner i fra de politiske her ute i Øyregionen.

Men nå er dette blitt en god sak som bunner ut med at det sendes en felles søknad fra de tre kommunene til departementet om å få legge ned alle bommene. Ros til ordførerne for godt forfattet søknad , samt til vi alle representantene i kommunestyrene som jeg tror gjorde et enstemmig vedtak.Da får vi bare håpe at søknaden blir hensyntatt og at vi kan kanskje om kort tid kjøre bomfritt langs den nye flotte Lakseveien som snart er ferdig med ny bru over Åstfjorden. Da blir det en skikkelig gladsak.

Per Ervik

Hitra PP-medlem

FSK/K.styret Hitra