Meninger

Pensjonskrav, digitalisering og smittevern

Meninger

ELDRES DAG

Tap av kjøpekraft igjen – vi gir oss ikke!
Årets pensjonsoppgjør fører til en realinntektsnedgang for alderspensjonister på 0,15 prosent. Regulering av pensjon med fratrekket på 0,75%, medfører altså tap i kjøpekraft for landets alderspensjonister for femte gang de siste seks årene.
Hadde du en pensjon på kr 250.000,- i 2016, har du hatt et totalt tap i 2020 med ca kr 27.000,- Hadde du en pensjon på 350.000,- i 2016, har du hatt et totalt tap på ca 35.000,- Dette er ikke rettferdig!

Årets oppgjør er gjort. Neste år er det Stortingvalg, og vi oppfordrer alle våre foreninger og medlemmer til å ta kontakt med de politiske partiene. Se på partiprogrammene og finn ut hvem som vil ta oss ut av denne situasjonen, forsøk å påvirke. Sammen er vi mange og sterke!

Digitalisering og ensomhet

Koronaepidemien er krevende på mange plan i samfunnet. Folk i alle aldre har kjent på ensomhet når vi ikke kan møtes slik vi vanligvis gjør. Ulike helseplager, frykt for å bli smittet og manglende digitale ferdigheter har gjort at mange eldre har vært mye alene det siste halve året. De negative fysiske og ikke minst psykiske effekter dette har er det sagt og skrevet mye om.

De digitale møteplassene har vært til stor lettelse for mange. Det å se sine nære og kjære, familie og venner via en skjerm, er tross alt mye bedre enn å ikke sees. Pensjonistforbundet lånte i mars ut nettbrett til flere sykehjem og det ble en ny og trivelig opplevelse for de beboerne som fikk møte sine kjære på nett. Et godt tiltak, men dessverre på langt nær nok til alle. Svært mange eldre er ikke digitale i særlig grad, noe som bidrar til at de opplever ensomheten sterkere.

Koronaepidemien har også generelt ført til flere digitale løsninger på tjenester. Det er et viktig demokratisk prinsipp at alle innbyggere får delta i samfunnet. Mye godt arbeid gjøres i en del kommuner, både med kurs i digitale verktøy og på feltet velferdsteknologi, men langt fra nok. Derfor trenger vi ytterligere tiltak for å hjelpe eldre til å beherske digitale plattformer! Forebyggende tiltak vil ha stor betydning for pensjonister i fremtiden.

Liv Thun,

fylkesleder Pensjonistforbundet Trøndelag

Roy Hveding

Leder, Fagforbundet Trøndelags Pensjonistutvalg