- Privatisering av kommunale veier på Hitra og Frøya

Fillan  Foto: Hitra-Frøya

Meninger

Privatisering av kommunale veier på Hitra og Frøya

Ser at Frøya kommune også nå er i gang med å privatisere kommunale veier. Dette uvesenet har dessverre Hitra kommune hatt i flere år. Hvorfor kan ikke dere politikere være ærlige og heller øke skattene?

Vi betaler i dag kr. 3000,- pr år for å bruke veien til vår bolig. I utgangspunktet betalte vi ekstra for å bygge i kommunalt byggefelt for 40 år siden. Ble sagt at de kommunale feltene var dyrere fordi at alt var inkludert i prisen den gang.

Jeg har stor forståelse for at kommunene trenger pengene til alle gode formål, men det var dette med ærlighet da.Betaler gjerne kr 3000,- pr år ekstra, men problemet med denne privatiseringen er at på Hitra er det nå opprettet en hel rekke med VEILAG/ foreninger rundt omkring på hele øya. Hvert lag har egne styrer og årsmøter. De må skaffe brøyter, vedlikehold etc. Vi bruker masse ressurser som burde ha vært brukt på annet frivillig arbeid. Frivilligheten sliter i dag med få folk til å ta på seg verv i andre lag og organisasjoner.

Kommunen bør administrere driften av veiene. De har kunnskaper om vei, systemer for innkreving av veiavgiften, stordriftfordeler etc.

Hvem av de politiske partiene tar utfordringen og ordner opp i dette uvesenet? Er redd dette ellers er bare starten. Kanskje dere tenker å privatisere alle kommunale oppgaver?


Med vennligst hilsen

Per Kristian Berg

Litjslokveien, 7240 Hitra