Meninger

- Er dette takken vi skal få etter en lang og tro tjeneste med slit, svette og tårer

Meninger

Som pensjonist og flere med meg hadde jeg forhåpninger til dette statsbudsjettet med den svimlende sum totalt med 1738 milliarder kroner med tillegg på 313 milliarder fra oljefondet.

Jeg hadde visse forhåpninger om den gamle uretten ovenfor pensjonistene og svake grupper skulle rettes opp noe i dette budsjettet, men den gang ei!

Har sett på noen poster som angår svake grupper og pensjonister.

Medisinutgifter er en stor utgiftspost. Hva skjer ? Helsefrikort-ordningen endres og taket settes til kr. 3.183 - en økning på kr. 723. Et slag i ansikt til de som allerede ikke har råd til å hente ut medisinen fra apoteket, da de må prioritere mat før medisinen.

De som trodde at underreguleringen på 0,75% og ektefelleregulering av pensjonene skulle forsvinne med dette budsjettet, tok feil! En vanlig pensjonistfamilie vil tape om lag kr. 3.000 hvis dette budsjettet blir vedtatt i stortinget skriver eksperter i DNB.Usosiale elementer går igjen i hele budsjettet. Bensin og diesel blir dyrere samt at de som fortsatt har den usunne gleden av å ta seg en røyk eller et glass øl, får en avgiftsøkning. Strømutgiftene får en økning på langt over prisstigningen!

For oss pensjonister og svake grupper blir det meste verre.

Er dette takken vi skal få etter en lang og tro tjeneste med slit, svette og tårer for mange av oss som har bidratt å bygd opp velferds -Norge. Slik behandler vi ikke de eldre og de svakeste, finansminister, med klar tale til også de øvrige i regjeringen.

Skal vi fortsatt sitte rolig å se på denne uretten som utøves økonomisk ovenfor de svake grupper og pensjonistene? Fortjener de ikke bedre? Ikke glem dette til stortingsvalget 2021 da kjære venner. Da stemmer vi Pensjonistpartiet.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra