- Hvilken folkevalgt politiker med respekt for sine velgere kan vedta en slik løsning?

Slik kan den nye brua bli, hvis fylkeskommunen får sin vilje. 

Meninger

Den politiske prosessen som nå pågår vil sikkert ende opp med at det beste og billigste alternativet bli valg og bygget.

Saken skulle være ganske enkel:

- Alternativ Vest:

Brualliansen av 27 august sitt prosjekt som ble presentert på folkemøtet i Fillan 22 september vil nå bli utredet slik at kvaliteter, byggetid og pris (ca 140 mill ) kan sammenlignes med bru i øst. Antatt ferdig 2024Alternativ Øst:

Vil kreve at eiendommene i tettstedet Knarrlagsundet må raseres og vil koste ca 210 mill. Antatt ferdig 2024.

Så tilbake til den pågående politiske avklaringprosessen, den må da være opplagt.For hvilken folkevalgt politiker med respekt for sine velgere kan vedta en løsning med dårlig trafikksikkerhet - dårlig miljø og samtidig betale ca 70 mill ekstra?

La oss nå fokusere på å lege de sårene som har oppstått i kampens hete slik at vi kan samarbeide som før.


Halvard Ulvan