Meninger

- Etabler beredskapsfergeleie NÅ!

Arild Margido Johansen 

Meninger

Den storstilte oppgraderingen av Frøyatunnelen kan bli forskjøvet i lang tid. Veidirektør Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune forteller at det har kommet signaler fra nasjonale veimyndigheter om at oppgraderingen kan bli forskjøvet helt frem til 2031. Dette kunne vi lese på Frøya.no sist torsdag.

På denne bakgrunn tok vår kommunestyrerepresentant Svein Viggo Johansen kontakt med veidirektøren, som bekreftet at det har kommet signaler om dette, men sier samtidig at selv om den generelle tidsfristen blir utsatt til 2031, så blir det fortsatt jobbet for å starte oppgraderingen av Frøyatunnelen i løpet av 2021. Hun begrunner dette med at Frøya- og Hitratunnelene er to av de mest kompliserte tunnelene og er således først på listen for oppgradering.

Hva så med beredskapen under og etter oppgraderingen av tunnelen? Spør vår representant. Og minnet om vår underskriftaksjon der vi på vegne av Frøyas befolkning stilte krav om beredskapsferger, og der 1074 personer støttet dette kravet.

Vi opplevde en varm mottakelse ved overlevering av våre underskriftlister, og der fylkesdirektøren uttrykte full forståelse for vårt krav og var glad for vårt engasjement. Fylkesdirektør Eva Solvi beroliger vår representant med at dette er noe som det jobbes med og som står høyt på prioriteringslista.Vår representant (Svein Viggo) repliserte og minnet om at det er mange som har stor angst når de kjører gjennom Frøyatunnelen. Den fremstår som en lite trygg og nedslitt tunnel der man gjennom mørket og der stoffdukene er fjernet, kan skimte jernstenger som er livsfarlige hvis man er så uheldig å miste kontroll og kjører inn i tunnelveggen. Dette er noe fylkesdirektøren selv kunne registrere ved sitt besøk på Frøya i august, og som understreker behovet for en snarlig oppgradering.

Leder for Frøya Næringsforum, Torill Pettersen, er ikke overrasket over at det foreslås å utsette oppgraderingen, og det er ikke vi i Pensjonistpartiet heller, for dette er vel noe vi har fryktet. Men selv om vi kan være enig om at et nytt tunnelløp er det beste for fremtidig næringsvirksomhet på Frøya, så må vi ha et alternativ til tunnelen både før og etter oppgraderingen, derfor er det viktig å få etablert et beredskapsfergeleie, og det må starte nå.

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya