- Vi må unngå at våre eldre skal bli straffeforfulgt med bøter på denne størrelsen

Jann Krangnes 

Meninger


Det er ingen nyhet at svært mange eldre i Hitra kommune bor i egen leilighet i borettslaget Blåfjell på Fillan. I den senere tid har undertegnede fått henvendelse fra flere bosatte om uheldige hendelser knyttet til matlaging. Alle som har laget mat i eget kjøkken har sikkert opplevd at noen ganger har det blitt for mye røyk under middagslagingen. Da vi har en brannmelder i nærheten, har denne blitt utløst. Noe jeg har også har opplevd i min egen heim. Men da har jeg muligheten til å slå den av inntil det hele er over.

Problemet for enkelte beboere ved Blåfjell har vært at de også har utløst en brannalarm. Noe som har ført til at alarmen går på sentralen i Trondheim og som medfører utrykking av brannbil. Da det viser seg at det bare var en uskyldig middagslaging som var årsaken til alarmen har dette utløst en bot til vedkommende pensjonær på kr. 6400,-, en ikke uvesentlig sum. Konsekvensen, i tillegg til de økonomiske har dermed ført til at flere i ettertid avstår fra å koke seg mat til seg selv. Etter min mening, en svært uheldig situasjon. I mitt hode er både det å kunne tilberede egen mat, og det å spise egenprodusert mat av svært stor betydning. Men om uhellet skulle være ute med en utløsning av alarmen ville jeg blitt skremt fra dette om det skulle vise seg å koste meg over 6000 kroner.

Det var på denne bakgrunnen jeg reiste dette spørsmålet i formannskapet for ca. 14 dager siden med tanke på å finne ut hva dette handlet om. Jeg har for vane å ta slike saker internt i de politiske organene før jeg tillater meg å reise de offentlig. Min intensjon var at det måtte finnes måter å imøtekomme dette problemet på uten at våre eldre skulle bli straffeforfulgt med bøter på denne størrelsen. Jeg antar også at bøtene tilslutt tilfaller kommunen i sin helhet. Jeg forventet meg en åpen diskusjon rundt problemstillingen, men ble møtt med fullstendig taushet, og klar beskjed om at denne saken var det ikke noe ønske om å berøre. Derfor denne henvendelsen i det offentlige rom for på denne måten å se om det kan medføre noen reaksjon fra de ansvarlige i saken. Vi som er i partiet Rødt har vårt fokus på velferden, spesielt når det gjelder til barn, unge og de eldre, og vil aldri gi oss på dette. Og vi ønsker at folk skal være trygge på at vi fremmer de sakene som enkeltpersoner ønsker de skal få belyst. Derfor dette innlegget.

Med vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Formannskapsmedlem for Rødt i Hitra