Meninger

- Det er uhørt at syke som skal til sykehuset må ta egen drosje fra bussterminalen i Orkdal

Per Ervik 

Meninger

Jeg har hatt flere henvendelser om at bussen som går fra hurtigbåt-terminalen på Sandstad i åttetiden om morgenen, igjen har sluttet å kjøre innom sykehuset på Orkdal. Det er ikke lenge siden vi hadde dette problemet , men da ble det ordnet opp slik at bussen begynte å stoppe der igjen.

Nå må kommunene ta et skikkelig oppgjør med både St.Olav som huseier samt ATB og Boreal som er operatøransvarlig for busstrafikken her i regionen slik at det blir ordnede forhold med parkeringen utenfor sykehuset. Dette slik at parkerte biler ikke hindrer busstoppen ved sykehuset.


Flere er misfornøyde med at bussen ikke kan stoppe ved sykehuset

Slik svarer AtB på hvorfor bussen ikke stopper på den nye holdeplassen.


Det er uhørt at syke mennesker som skal til sykehuset, må ta seg egen drosje fra bussterminalen på Orkdal.

Forventer at noe blir gjort straks med dette!


Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra