Fastleger og legevaktsleger på Hitra og Frøya om streiken

Leticia Lucas Bernal på vegne av fastleger og legevaktsleger på Hitra og Frøya 

Meninger

Som mange sikkert har fått med seg har Den norske legeforeningen tatt ut leger i streik i flere storbyer fra mandag 26. oktober. Innbyggerne på Frøya og Hitra vil ikke merke noen forskjell, men fastlegene i Øyregionen er helt enige med grunnene som har ført til streiken: Arbeidsbelastningen i legevakt må ned. Det er i distriktene problemet er størst. Det er i små kommuner hvor legene opplever den største vaktbelastningen.

Kommunen plikter å sørge for at du har en legevakt å henvende deg til ved akutt sykdom. Ordningen som skaper denne tryggheten baserer seg imidlertid på at legene jobber lange skift. I noen tilfeller inntil 120 timer per uke i tillegg til fastlegejobben.

Virksomheter som er i drift store deler av døgnet har flere personer ansatt for å dekke de ulike skiftene. De som jobber lange vakter skal ha friperioder i turnusen for å kompensere. På den måten kan det ytes nødvendige tjenester samtidig som arbeidsmiljøloven overholdes.

Fastlegenes hverdag bryter med dette mønsteret. Når dagen på legekontoret avsluttes, tar én av fastlegene ansvaret for vakttelefonen. Avtalen som regulerer arbeidstid for leger i kommunene ble til i en annen tid og inneholder et omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. Derfor kan fastleger pålegges å jobbe tilnærmet ubegrenset antall timer vakt i tillegg til full jobb på dagtid.

Slik situasjonen er nå, bemannes de fleste av landets legevakter med fastleger som allerede er slitne etter en hektisk dag.

Det er nødvendig med nok hvile, slik at den som har det medisinske ansvaret klarer å være skjerpet når det gjelder. Fordi en sliten lege er ingen god lege.

Kravet vårt er at vi ikke skal kunne pålegges mer enn 7 timer tilstedevakt eller 28 timers beredskapsvakt per uke i gjennomsnitt – i tillegg til full dagtidsjobb. Det tilsvarer langt over arbeidsmiljølovens øvre tillatte grense for overtid per år. Likevel vil det oppleves som en lettelse sammenlignet med dagens situasjon.

Dere fortjener en god og kvalifisert legetjeneste, både hos fastlegen og på legevakten. Vi streiker for å sikre dere denne legetjenesten i fremtiden. Vi streiker for at dere skal møte en uthvilt lege når dere har behov for det. Vi streiker for å sikre legekontinuitet i vår region, fordi vi vil være her for dere livet ut, men vi har også behov for et liv utenfor jobb.

Takk til kollega Marit Tuv for hennes gode kronikk: https://www.dagsavisen.no/debatt/en-sliten-lege-er-ingen-god-lege-1.1779650

Fastleger og legevaktsleger på Hitra og Frøya