- Det handler mere om at brannmenn ikke er, eller skal være, helsepersonell

Meninger

Svar til leserinnlegg fra Sigrid Hanssen

Jeg undres over at denne saken kommer nå, og stiller spørsmål ved bakgrunnen for dette.
Jeg ser at media stadig oftere blir brukt som en brikke i forhold til å løfte fram saker - enten før de kommer opp til behandling, men også etter at de har vært løftet, eller luftet om man vil, i politiske møter. Det er ikke noe nytt og vil alltid være en god måte å vise seg fram på, for å framstå som en engasjert politiker.

Akkurat denne saken har vi hatt en gjennomgang på, da representanten Hanssen stilte spørsmålet i formannskapet etter å vært på Frøya. Administrasjonen på Hitra svarte da ut dette, og det var tydelig ikke noe ønske politisk om å etterprøve denne vurderingen. Ett av argumentene er at brannvesenet ikke skal være en hvilepute for å IKKE bevilge mere til ambulansetjenesten i distriktene. Det handler ikke om at man ikke ønsker trygghet til innbyggerne, men mere om at brannmenn ikke er, eller skal være, helsepersonell, og vi må heller jobbe mere aktivt for å styrke samhandling mellom alle »blålysetatene».Så er det jo litt ironisk at overskriften er "mens vi (for)venter at regjeringa skal bidra til mer politi og ambulanse til distriktene." Det var sittende regjering, med Høyre i spissen som la ned 122 politikontor gjennom sin politireform og det er nettopp distriktene som er hardest rammet.

Jeg sitter i min rolle som folkevalgt med et oppriktig ønske om å gjøre det beste for Hitra, både som samfunn og for innbyggerne. Skal vi ha framdrift i politikken må vi jobbe sammen mot gode løsninger til tross for politiske uenigheter. Jobben må gjøres i felleskap og ikke i media.


Monica Mollan, formannskapsmedlem Hitra arbeiderparti.