- Kritisk journalistikk er nødvendig og riktig i et demokrati også på lokalt plan

Meninger

Kommentarer etter å ha overvært "LØRDAGSTREFF" 31.10.2020:
En naturlig konklusjon etter å ha hørt AVISHISTORIA fra både tidligere og nåværende redaktør, er at lokalavisa fra start var av betydning for Hittersamfunnet , og senere da Hitra-Frøya ble regionavis, av stor betydning for hele Øyregionen.
Og fra å være ei avis hver 14. dag til å bli ei avis 2 dager i uka er jo i seg selv et stort fremskritt.
Jeg tenker på de riktig store historiske begivenheter.I Øyregionen som da vi fikk åpnet prosjektene i Fastlandssambandet, ja da fikk vi til og med ekstrautgaver av lokalavisa, og jeg er ganske sikker på at disse utgavene sikkert fortsatt er å finne i mange hjem.

For de av oss som har vært eller fortsatt er med i kommunalt styre og stell, innser nok at lokalavisa har stor betydning for informasjon og kontakt med innbyggerne.
Og som dagens redaktør sa det på Lørdagstreffet "Det sitter to ordførere i salen her som til tider hare fått noen ekle eller leie spørsmål fra lokalavisas journalister".
Ja ,og slik skal det være mener nå jeg da. Kritisk journalistikk er nødvendig og riktig i et demokrati også på lokalt plan.
Og her har vi helt sikkert forskjellig syn på erfaringene gjennom årene.
Det er vel redaktørens ansvar og interesse hvordan journalistikken utøves, men man kommer ikke utenom at den enkelte journalist spiller en viktig rolle, og dette har vi erfart gjennom årene hvor vi har hatt lokalavis.


Internasjonal pris til Øymagasinet

Vi er ikke så rent lite stolte av denne medaljen, vi er superstolte. Lokalavisas Øymagasinet er nylig tildelt bronse i Best of Scandinavian News Design.


At vår lokalavis kommer særs godt ut når den måles mot andre aviser, vitner om at vi har ei avis med god kvalitet.

Men for all del: sørg for at den kritiske journalistikken holdes ved hevd på et høyt nivå i framtida, uavhengig av og uansett hvilke partier og politikk som er ledende lokalt i forskjellige perioder.


Det vil bidra til at Hitra-Frøya også i fortsettelsen med rette kan oppfattes som å bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Og jeg sier" Takk så langt og lykke til videre !"

Egil Hestnes