- La oss holde ut, sammen!

Meninger

La oss holde ut, sammen!

Dette er noen av ordene som brukes. Når vi av sentrale myndigheter mottar appeller om å hjelpe til i bekjempelsen av koronaviruset Covid 19. Nå bruker jeg det, fordi vi erfarer at utholdenheten er litt tynnslitt.

Vi har opplevd smitteøkning de siste dagene. Årsaken er ankomst av smittede personer som kommer fra land med høy og kjent smitteutbredelse. De har i utgangspunktet, ved ankomst, ikke gjort noe ulovlig. Men dessverre: Kommunen har, etter ankomst, registrert brudd på karantenebestemmelsene.


Kopler inn politiet i korona-sak

Hitra kommune varsler fredag ettermiddag at kommunen oversender den siste kjente korona-saken til politiet.


Jeg velger å tro at ingen av oss, med viten og vilje, vil bidra til overføring av smitte til andre. Ingen av oss vil overføre dette farlige viruset til andre, fordi vi nå vet at dette har svært stort skadepotensiale for de mest sårbare blant oss, ja det har høy dødelighetsrisiko. I tillegg påfører det samfunnet store, nye og ukjente utfordringer.

I dagens nettutgave til NRK.no så finner vi en kronikk med tittelen:

«Kjære Norge, jeg er redd». Les denne.

Les om hennes svært vanskelige karantenetilværelse. Hun befinner seg i en langt vanskeligere karantene enn det de aller fleste av oss må gjennomgå, dersom vi er uheldige eller uforsiktige.

Nevnte kronikk handler om ei ung dame, en student på 28 år i Trondheim, som skriver om sin frykt og sine daglige problemer. Fordi hun er under kreftbehandling, og som følge av det har et ødelagt immunforsvar. Hun skriver blant annet: «Det har vært skrevet mye om hvordan folk her i Trondheim er lei av smittevern. De er lei av koronatiltakene som er der for at sånne som meg skal overleve. De oppgir falske navn til utestedenes lister, og går på jobb rett fra reise til røde land.» Les også resten av det hun skriver, så kanskje vi forstår litt bedre.Jeg ber oss alle om å tenke over, minst en gang til: Hva er konsekvensene av uaktsom adferd i forhold til problemene som denne pandemien skaper? For arbeidsplasser? For de mange, mange på fabrikken som produserer mat? For dama i kassa på dagligvarebutikken, eller servitøren på kafeen eller hotellet? For hjemmehjelpa, renholdsmedarbeideren og beboerne på Blåfjell? For våre folk i helsevesenet?

Vi har ikke lov til å satse på at det går bra gjennom flaks. Derfor må vi også respektere råd og pålegg fra våre myndigheter. Dette handler ikke først og fremst om å frarøve oss friheten og livsgrunnlaget. Nei, det handler om å beskytte oss og hverandre, det handler om å berge et livsgrunnlag for framtida. Derfor: La oss holde ut, sammen. Det blir bedre, men i mellomtiden må vi alle være med å ta ansvar!


Hitra, 7. november 2020

Ordfører Ole L. Haugen