- Håper ikke Sivert Bjørnstad glemmer mangfoldet og Hitra

Meninger

Jeg setter stor pris på at våre politikere, som representerer Stortinget, holder stort fokus på vekst og utvikling ute i distriktene! Sivert Bjørnstad (Frp) er en av dem som i den senere tid har tatt i saker som jeg tror har stor betydning for vekst og utvikling ute i distriktene, nå spesielt Frøya. Nevner folkehøyskole på Mausund. Og nå ønsker samme Sivert Bjørnstad å bevilge millioner over statsbudsjettet til Blått kompetansesenter på Frøya, sier Bjørnstad lokalavisa Hitra Frøya.Dette er veldig bra, Sivert Bjørnstad. Men jeg vil komme med et stort hjertesukk på vegne av Hitra. Vi har også plass for forskning og utviklingssenter på Hitra da Hitra har lagt til rette for utbygging næringsmiddelindustrien på Jøsnøya på Sandstad. Minner om at laksens vugge oppsto på Lansåvika 1970 da Sivert og Ove Grøntvedt startet opp med prøveutsett av laksesmolt fra Lundamo.

Historien etter taler for seg med mange tusen arbeidsplasser og eksportinntekter på flere milliarder årlig ,som hele Norge drar nytte av. Vi trenger en statlig øremerket grusveipakke inn til fylket som prioriterer å få rusta opp dårlige fylkesveier med fast dekke! Dette må du og Frp stå på for at det blir med i årets statsbudsjett! Ikke bli for sektorfavoriserende, Sivert Bjørnstad , vi trenger mangfoldet i politikken som skaper vekst og utvikling og da er gode veier med fast dekke en betingelse. Håper Sivert Bjørnstad ikke glemmer dette når ha n ferdes over Hitra og ut til sitt vakre ferieparadis ute på Mausundvær.


Per Ervik (Pp)

FSK/ K.styrerep Hitra