- Det er bedre å dele skolene igjen

Knut Arne Strømøy og Lene Dahlø Skarsvåg i Frøya Sp 

Meninger

Frøya Senterparti har ved flere anledninger signalisert bekymring ved deling av studiespesialisering (ST) ved Guri Kunna videregående skole. Det som bekymrer oss, er at elevene får mye lenger skolevei, at offentlig og privat næringsliv ikke får utdannet lokal ungdom til høyere utdanning, og at vi mister elever fra øyregionen fordi mange velger å flytte. Vi har signalisert at dette er veldig alvorlig for Frøya kommune,men enda mer bekymringsverdig for Hitra kommune i og med at de tradisjonelt har hatt flere som har søkt på ST.

Frøya Senterparti har sagt at det er bedre å dele skolene igjen, i det minste må vi ha ST på begge skolestedene. Studiespesialisering er selve grunnmuren for en kombinert videregående skole.

Leder i fylkets utdanningskomite har besøkt Frøya og fått beskrevet den alvorlige situasjonen som er oppstått etter delingen. Rektor Espen Arntsberg laget i sin tid en utredning med sju alternative forslag som mange brukte mye tid på å vurdere. Han endte med å velge et åttende alternativ som han ikke hadde utredet. DETTE BEKLAGER VI.

Gjennom at elever i ungdomskolen nå står fram i avisa og sier fra at de ønsker å flytte til Trondheim fremfor å ta studiespesialisering på Guri Kunna videregående skole, ser vi at bekymringene vi har signalisert, er riktige. Kanskje er tilstanden til og med er enda verre enn vi har trodd. Her må det gjøres noe. En kan ikke bare sitte på gjerdet og tro at ting går over. For oss betyr den videregående skolen veldig mye, og vi ser med skrekk og gru på utviklingen. At rektor nå legger skylden på rutetilbudet for de lave elevtallene, er bare en fraskriving av ansvaret.

Vi krever handling fra rektor slik at vi ikke får en rasering av studiespes.-tilbudet i øyregionen. Vi mener at skoletilbudet er for viktig til at det bare er rektor som kan ta en slik beslutningpå vegne av 10 000 mennesker i vår region. Rektor må følge opp kravet fra skoleutvalget og Frøyas befolkning.


Vi vil foreslå følgende:

1. Det engasjeres et eksternt selskap for å evaluere skolestrukturen på Frøya og Hitra

2. Det legges spesielt vekt på organiseringen på studiespesialisering

3. Resultatet legges frem og diskuteres i kommunestyrene på Frøya og Hitra

4. Det nedsettes en gruppe fra kommunestyrene på Hitra og Frøya, elever ved begge skolestedene, ansatte og næringsliv i begge kommunene. Disse legger så fram et nytt forslag til organisering basert på undersøkelsen til behandling i utdanningskomiteen i Trøndelag fylkeskommune.


Frøya Senterparti

v/Knut Arne Strømøy, Lene Dahlø Skarsvåg