Meninger

- Hvorfor kan ikke brannmannskapene på Hitra få denne opplæringen?

Meninger

Da brannmannskapene kom frem, ventet politi og ambulanse fremdeles på ferja!

Dette er sitat hentet fra Adresseavisen lørdag 14. november. De lokale brannmannskapene på Ytterøya kom først frem til ulykka hvor to barn ble fløyet til St. Olavs Hospital etter en møteulykke mellom bil og traktor. Disse barna var heldige for disse brannmannskapene hadde ekstra kurs i førstehjelp fra Norsk luftambulanse og kunne i denne ulykken bidra med å behandle både bruddskader og blødninger.

Hvorfor kan ikke brannmannskapene på Hitra få denne opplæringen? Hvorfor er ikke Hitra Brann og redning en del av prosjektet «Akutthjelper» fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse?

Min påstand er at her handler det ikke om penger – men om vilje.

Våre brannmenn rykker ut uansett hendelse og er nesten alltid først på ulykkesstedet. La de få den opplæringen de behøver for å bli gode «akutthjelpere. Knappe to dager på kurs er alt som skal til. Kurset er gratis så det er kun lønnskostander som må dekkes. Hver enkelt brannstasjasjon i kommunen får en utstyrspakke som blant annet inkluderer hjertestarter, oksygen og en akuttsekk med standard innhold. På Hitra har vi tre brannstasjoner, i Fillan, i Kvenvær og på Sandstad.Jeg er også mildt sagt forbauset over Arbeiderpartiets representant sitt utspill om brann- og redningstjenesten på Hitra hvor argumentene er at brannvesenet ikke skal være en hvilepute for å IKKE bevilge mere til ambulansetjenesten i distriktene. Det handler ikke om at man ikke ønsker trygghet til innbyggerne, men mere om at brannmenn ikke er, eller skal være, helsepersonell, og vi må heller jobbe mere aktivt for å styrke samhandling mellom alle "blålysetatene".

Her vil de sette den unike og profesjonelle beredskapsressursen som brann- og redning utgjør på sidelinjen til fordelen for en rigid oppfatning av hvilke oppgaver som bør tilhøre den ene og andre redningsetaten.Arbeiderpartiet går baklengs inn i framtida når de nå vil avskilte brann- og redningstjenestene i Norge. Det er ikke bare uklokt, det er livsfarlig. Når nå ressursene endelig har funnet hverandre og brukes på en klok måte på tvers, må vi politikere ikke motarbeide dette.

I sånne sammenhenger finner jeg det forresten nødvending, som folkevalgt, å gjøre deler av jobben i media, når det slettes ikke nytter i felleskap!

Som jeg ser det er ikke dette snakk om penger men om vilje. En ekstra trygghet for Hitras innbyggere skal vi ha råd til. Om eller når vi får flere politimenn og ambulanser – brannmannskapene er uansett først på skadestedet, gi oss den tryggheten å vite at de har den beste kompetansen vi kan få – når det gjelder!


Sigrid Helene Hanssen,

folkevalgt representant fra Hitra Høyre