Levevilkårene til enslige i 2020

Meninger

Singelpolitikken er totalt fraværende i den off.politikken.

Kansje det er på tide at vi gjør noe her for å bedre de ensliges levevilkår.

Norge har nesten en million enslige .

Over en fjerdel av befolkningen over 16 år lever alene .

Dette er en formidabel gruppe av Norges befolkning som fortjener å bli tatt på alvor.

Mange sliter på boligmarkedet og mange sliter med å få enden til å møtes spesielt enslige minstepensjonister.Kommunale avgifter er like stor for single som for ektepar/ samboere. Økningen av disse utgiftene rammer de enslige hardere ,og særlig den unge/eldre minstepensjonistene om dem bor i sin egen bolig eller har leiligheter i Borettslag ,eller en annen boligsameie . Håper derfor no i disse budsjettider da budsjetter skal vedtaes av de offentlig om det er stat eller i K.styrene tenker litt på denne gruppene da før endelig vedtak gjøres!

Unge enslige har hatt en langt svakere økning av inntektene enn andre fra 1990 til i dag.

Unge aleneboere har no fire ganger større risiko for å bli fattige enn de hadde i 1990.

Pensjonistpartiet ser med uro på denne utviklingen ,og ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antall enslige er stadig økende.Dette kan gjøres med endringer i skattesystemet som kan utjevne forskjellene mellom det å bo alene og bo sammen med noen.

For eldre enslige er det derfor viktig å bygge opp en godt fungerende besøkstjeneste i kommunene i samarbeide med Frivillhetsentralen og frivillige organisasjoner .


Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra