Mens vi venter på ambulansen. Akutthjelp og bistand

Meninger

Svar på leserinnlegg fra Monica Mollan, Arbeiderpartiet.

Som tidligere polititjenestemann reagerte jeg på uttalelsen til Monica Mollan hvor hun gikk til angrep på Sigrid Hanssen for hennes engasjement i saker som angår utrykningstjenesten.

Sigrid Hanssen hadde vært på Frøya og deltatt i et kurs for beredskapsenhetene politi, sivilforsvar, redningsskøyta og brann og redning. En del av kurset omhandlet: Mens vi venter på ambulansen. Hanssen skrev et balansert innlegg hvor hun trakk fram de positive inntrykk hun satt tilbake med etter kurset. Det er i denne sekvensen Mollan «skyter fra hofta» og utbasunerer til sin kollega fra kommunestyret på Hitra. «Det er ikke noe nytt og vil alltid være en god måte å vise seg fram på, for å framstå som en engasjert politiker».

Jeg har alltid ment at det å være engasjert i et fagfelt hvor man er folkevalgt og har kompetanse og kunnskap er en styrke og ikke som Mollan skriver: «Å vise seg fram for å framstå som en engasjert politiker».

Det er mange saker som blir tatt opp i kommunestyret som ikke når fram til hver enkelt innbygger/leser. Dette var en slik sak og jeg er derfor glad for at Sigrid Hanssen tok seg tid til å videreformidle hva som skjedd i ettertid.

At brannsjefen på Frøya er en ansvarlig og engasjert leder for den etaten han leder på Frøya burde også være en selvfølge for nabokommunen Hitra som kommunestyrerepresentantene bør legge opp til.

Brannsjefen skriver i klartekst: «Deltakelse i prosjektet har for oss gitt en økt kompetanse og trygghet i innsatser med skadde personer, både i helserelaterte og innsatser innenfor våre primærområder som trafikkulykker og branner. Gjennom årlige oppfriskningskurs vedlikeholdes og fornyes kompetansen innenfor akutthjelp. Frøya brann og redning har fått gjentatte bekreftelser på at vår innsats i helserelaterte oppdrag har vært direkte årsak til overlevelse hos pasienter».

For oss som har hatt og har vårt virke i en av utrykningsenhetene er det en absolutt trygghet å ha kunnskap om livreddende førstehjelp og bruk av hjertestartere. Samtlige bør gis opplæring. Sekunder og minutt kan være avgjørende om et liv blir berget eller ikke. Derfor blir det katastrofalt feil å ytre seg slik Monica Mollan gjør: Brannmenn skal ikke være helsepersonell. Akkurat det er korrekt Mollan, nei, brannmenn skal ikke være helsearbeidere, men de skal ha en grunnleggende kunnskap om livreddende tiltak dersom de er først på et åsted, i likhet med andre etater. Det er det de ber om og det bør de bli hørt på. Passivitet på åstedet og at intet blir gjort er det verste som kan skje.

Olaus Selvaag

Pensjonert politimann