- Jo, det er selvsagt lov å fremme alternative forslag

Meninger

Tilsvar til gammelordføreren.

Jo, det er selvsagt lov å fremme alternative forslag. Og det er lov å være uenig og stemme imot. Men da er det viktig å ha med i vurderingene om man tråkker over streken i forhold til kommunedirektørens ansvar. Slik jeg ser det så blir det helt feil med et vedtak som instruerer kommunedirektøren og i dette tilfellet brannsjefen. Jeg har tillit til at de gjør de riktige og nødvendige prioriteringene. Og da også på hvilke kurs kommunale medarbeidere og brannmannskaper trenger.Det som bekymrer meg er den uroa som nå er blant noen av våre innbyggere. Flere har kontaktet meg og er urolige for om brannmannskapet vårt er så dårlig kurset at det er fare for liv om de kommer først til stedet. Og slike spørsmål syns jeg er urovekkende! Våre brannmenn har god kompetanse og har ved flere tilfeller reddet liv.I fare for å gjenta meg selv så føler jeg for å poengtere at de i dag blir kurset av lokalt ambulansepersonell. Det virker nesten som at Hitra Høyre ikke har tiltro til kompetansen til de statlige blålysetatene våre og derfor føler behov for å ruste det kommunale til å dekke alt.

Ida Broholm

Varaordfører, Hitra Arbeiderparti