Meninger

Hva sier Hitra Senior Høyre til dette?

Meninger

Representanter i Unge Høyre vil styrke pensjonsrettighetene til unge, lavtlønte og de med løs tilknytning til arbeidslivet gjennom å gi pensjon fra første krone.

Dette er som søt musikk i Pensjonistpartiets ører.

Vi har fått et dramatisk mer urettferdig og usosialt pensjonssystem i Norge. Pensjon fra første krone vil være et første steg til å gjøre det mer rettferdig. Det er altså mange folk i dag som bidrar til samfunnet, som jobber og jobber ,uten å få pensjon for det.

Dessverre har moderpartiet Høyre stemt imot i forbindelse med Trontaledebatten i 2019 og under behandlingen av statsbudsjettet for 2020.

Dagens pensjonsordning sier at ansatte i det private næringsliv ikke har krav på å få pensjon på inntekten før man har tjent mer enn 100.000 kroner eller har fått mer enn 20 prosent stilling.

Dagens system slår veldig skjevt ut fordi de som tjener mest også får en uforholdsmessig høy andel av inntekten sin som opptjening til pensjon, sammenlignet med lavtlønnede.

Ekstrautgiften for arbeidsgiver blir 2 000 kroner i året per arbeidstaker hvis det blir pensjon fra første krone. Det har samfunnet råd til.

Per Ervik

Leder for Pensjonistpartiet på Hitra