Helgetanker

Lys i mørketida

Meninger


Ingenting er vel så koselig som å tenne levende lys inne når det er mørkt og hustrig ute. Et tent lys kan bety så mye. Det er selskap i et tent lys, det gir liksom en nærhet og fyller rommet det er i. I disse tider er det ikke bare mørketid og at det blåser ute og uværet river i veggene, men det er også denne pandemien som gjør at mange av oss er mer alene enn hva vi er vant til. Fellesskapet rundt bordet med tente lys er ikke en selvfølge for alle lenger. Det er til og med restriksjoner hvordan man skal tenne lys i kirka. Det er en annerledes tid.

Lyset – i bibelen står det om lyset som kom til verden. Denne helgen er det første søndag i advent. Vi tenner det første lyset i adventskransen, og minnes Han som kom til verden, som ble kalt «verdens lys». Vi skal ha lysmesse i kirka på søndag. Også denne gudstjenesten blir annerledes, det blir to, og konfirmantene blir delt inn i grupper. Det blir kun plass til et begrenset antall foreldre på hver samling. Restriksjoner på lystenning i tillegg – ja, det blir annerledes. Men – det blir lest om «verdens lys» som kom til jorda, det blir lest om de gamle profetiene om han som skulle komme, det blir tent lys i de to sjuarmete lysestakene og vi skal synge «Tenn lys». Det blir som om en setter ekstra stor pris på dette å kunne samles. Det å være i, og være en del av et fellesskap er viktig i disse tider. Det er å være løsningsorientert, finne andre måter å gjøre ting på. «Kjærlighet oppfinnsom gjør», heter det i en sang – men utfordringer og forandringer gjør en også oppfinnsom.

Lyset – det enkle lyset brukes i mange sammenheng – det brukes også i lysgloben som finnes i alle kirkene. Mange av dere er vant med å tenne lys der når dere besøker kirka. Da kan lyset være et sukk til Herren, en bønn, en takk eller bare en tanke som en trenger å legge fra seg. Lyset blir et symbol, et middel for våre tanker og bønner.

Jeg vil avslutte med en bønn som står i bønneboka bakerst i salmeboka.


JEG KAN TENNE ET LYS

Om jeg kan be, vet jeg ikke.

Og ikke om jeg kan lovsynge.

Og om jeg kan tro….. tro?

Men jeg kan tenne et lys.

Det blir min bønn,

min tause bønn.

En velsignet adventshelg ønsker dere fra Birgith prest! Tenn et lys du også!


Birgith Østnes