Bortkasta millioner

Meninger

Jeg leste i avisa at Aleksander Søreng, styreleder i Froheim, vil jobbe videre for å bygge Froheim AS med overnatting, servering og en opplevelsesdel. Og de leter etter samarbeidspartnere.

På Sørburøya er det knapt 20 innbyggere, de fleste er over 50 år om med fire skoleelever. Om det skal bygges et stort senter, vil det koste minst 20 millioner kroner. Det er bortkasta millioner.Det er et forsamlingshus på Sørburøya som kan rustes opp. Og så blir det mye rimeligere å bygge opp to 30 kvadrats hytter for overnatting i stedet for dette millionprosjektet.

Øyrekka