- Det ble mange gode politiske diskusjoner

Fungerende leder Kirsti Hamre Nilsen i fylkespartiet fikk overrakt en hitternisse. Her er hun sammen med Per Ervik (t.v.) og Jan Egil Handberg. 

Meninger

Pensjonistpartiet Hitra hadde tirsdag 1. desember et utvidet styremøte og strategikonferanse på Hotell Hjorten i Fillan - med god deltagelse og innenfor det tillatte etter koronareglene med 20 deltagere. Ekstra hyggelig var det å få besøk av fungerende leder Kirsti Hamre Nilsen i fylkespartiet som snakket om Pp-politikken på fylket som fylkespolitiker.

Hun er også medlem av Transportkomiteen. Da var det også naturlig at både ferge Laksåvika -Kjørsvikbugen samt hurtigbåtilbudet samt mange andre saker som kommer opp i den komiteen ble diskutert.

Gledelig også at Frøya Pp deltok ved leder Reidar Burøy og Svein Wiggo Johansen som representerer Pp i kommunestyret på Frøya.

Det ble mange gode politiske diskusjoner både sentralt og på det lokale plan som er meget viktig for Frøya og Hitra.

Strategikonferansen ble holdt på Hjorten Hotell. 

Etter som Frøya Pp var på besøk, ble også det interkommunale samarbeidet mellom kommunen på forskjellige tjenester diskutert. Kanskje vi kan gjøre mere interkommunalt som kan være bra for både Frøya og Hitra?

Det ble meget vellykket konferanse som ble avsluttet med at fungerende fylkesleder Kirsti ble overrakte en «ÆKTE KORTREIST HITTERNISSE" av Jan Egil Handberg som også er styremedlem i fylkespartiet. Det ble også servert en deilig smak av jula som smakte fortreffelig.Takker Hjorten Hotell for flott service for øvrig.


Per Ervik

Pensjonistpartiet