- Fortsatt mørklagt på hurtigbåt-parkeringsplassen

Meninger

Har gjort flere henvendelser til ansvarlige i fylkeskommunen om mørklagt parkeringsplass på hurtigbåt-parkeringsplassen på Sandstad (Jøsnøya). Har fått mange henvendelser fra folk som reiser med hurtigbåten og andre som er brukere av plassen om at det mangler fortsatt lys på plassen som har vært mørklagt over lengre tid.

Sist jeg tok opp denne saken med fylkeskommunen, skulle dette ordnes samtidig med monteringen av vindmåler på Dolmsundbrua. Registrer at nå er vindmåleren montert på Dolmsundbrua. Men pr. i dag tirsdag 12. desember er det fortsatt ingen lys på parkeringsplassen på Jøsnøya. Vi har nå den mørkeste tiden av året, og varierte temperaturer med ising gjør plassen glatt. Dette kan føre til fallulykker med kanskje tragiske utfall.

Forventer snarest at korrigerende tiltak settes i gang med reparasjon av lysene snarest,


Per Ervik

Formannskaps- og kommunestyremedlem

Pensjonistpartiet Hitra