- Julegudstjenestene blir digitale

Meninger

Julegudstjenestene på Hitra og Frøya blir i år filmet og vist digitalt, blant annet her på hitra-frøya.no

Les mer om dette og julehilsninger fra sokneprestene i denne saken:

Kjære alle hitterværinger!

Her kommer en julehilsen fra menighetene i kirka på Hitra. Det er en annerledes tid på så mange måter. Også i kirka merker vi dette. Det som vi har diskutert og overveiet grundig er gudstjenestene på julaften. Vi har kommet frem til at gudstjenestene på Hitra, julaften, er avlyst. I stedet vil vi ta den opp digitalt og legge den ut på nettet.

Vi har forståelse for at mange av dere vil bli skuffet da det er en sterk tradisjon å gå i kirka på julaften. Vi har som sagt overveiet dette grundig opp mot alle smitteverntiltakene og restriksjonene vi har fått fra høyere hold og kommet frem til at dette året ble det ikke som vanlig.

Birgith Østnes 

Det vil jo også være mulig å få med seg gudstjeneste julaften og 1. juledag på TV. Det blir ikke helt det samme, men du vil få høre juleevangeliet og de kjente og kjære julesangene.

Så håper vi og ønsker vi at det nye året vil bli bedre. At vi kan treffes i kirkene og andre felles samlinger rundt om på øya. At vi kan feire påske, konfirmasjoner på vanlig måte når den tid kommer.

Julaften kom fredsfyrsten til jorden. Han kom med kjærlighet, håp og fred. Så skal vi feire at Lyset kom til jorden. Fredsfyrsten, Lyset – ja, Jesus hadde mange navn og betegnelser. Lyset kom til verden, for å lyse opp mørket. Det mørket som preget verden den gang. Nå – i dag – er det også et mørke som ligger over oss på jorden. Jesus ønsker å lyse opp også i dette mørket. I disse dager med mye avstenging og nedlukking av samfunnet er det mange som mister håpet. Håpet om at ting skal bli som før. Dette blir forsterket av isolasjonen og ensomheten mange føler på – hver dag – men kanskje spesielt i julehøytiden når alt egentlig dreier seg om fellesskap og nærhet mellom mennesker.

Du som har tid og muligheter – ta en telefon til noen du vet sitter alene. Kanskje vet du om noen som sliter akkurat nå. Din telefon kan være avgjørende for dette mennesket.

Til deg som har det tungt og vanskelig – ikke mist håpet, ikke gi opp. Blir det for tungt så ta kontakt med Kirkens SOS.

Til slutt – vær med og feire Jesus. Julaften er ikke avlyst, den er vel egentlig mer aktuell og nødvendig enn noensinne. Nå trenger vi det gode budskapet, nå trenger vi lyset i mørket.

Velsignet julehøytid fra Birgith prest!


Sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna. 

Julegudstjenestene på Frøya blir digitale i år!

Hei, kjære alle sammen på fast-Frøya og på øyrekka! Her kommer en julehilsen og viktig informasjon om julen 2020. På vegne av kirkekontoret og menighetsrådet vil jeg meddele at julegudstjenestene på julaften og juledag blir digitale på grunn av smittevernhensyn. Avgjørelsen har blitt diskutert grundig og vi har også vært i en god dialog med kommuneoverlegen. Å ta en slik beslutning har vært skikkelig vanskelig, men vi mener at det er til det beste for alle og for kirken på øya. Vi mener også at det er en helhetlig og god avgjørelse. Det er et unntaksår og pandemien er ikke over enda. Smittevernregler og råd fra nasjonalt og lokalt hold har selvsagt forandret seg i takt med utviklingen. Til jul har det kommet nye råd og regler å forholde seg til, også for kirken. Vi mener at med en slik avgjørelse opptrer kirken på Frøya forutsigbar og trygg. Det er ei øy som på mange vis er sårbar. Et større smitteutbrudd kan få store konsekvenser.

Det har vært diskutert hvordan man kunne arrangere julen i kirkene på Frøya. Påmelding for et begrenset antall i kirkene, eller å arrangere utegudstjeneste har vært diskutert, men den løsningen vi har kommet frem til med full digitalisering på sosiale medier mener vi er det beste og vil nå ut til flest mulig mennesker.

Julegudstjenestene blir altså digitale. Istedenfor de tradisjonelle samlingene i kirka i jula i år, vil altså alt bli lagt ut på sosiale medier. Det vil tas opptak av julaften og juledag. Vi kan love dere fin musikk og sang, og selvsagt også juleevangeliet. Gled dere! Dere kan finne opptakene på følgende steder/sider: www.froya.no og www.hitra-froya.no, samt lokalkirkens Facebook side og hjemmeside.

Selv om det ikke blir noen samling i kirkene i år er juleevangeliet fremdeles det samme. Gud kom til vår jord og ble menneske i Jesus Kristus. Til stor glede og trøst for mange! Siden det ikke blir julegudstjenester i kirka på Frøya i år håper vi at dere vil komme neste år. Da ønsker vi å gjøre noe ekstra ut av advents- og juletiden.

Vi anbefaler selvsagt at dere følger oss på nettet og ser opptakene som blir lagt ut. I år vil det være veldig mye som vil bli produsert av digitale løsninger om og av jula rundt i det landstrakte land. NRK og TV2 har også et rikholdig julearkiv som anbefales. Så har du radioen og flere kanaler som vil sende mye julestoff og mange vakre julesanger.

Julens takkoffer går til: Livsglede for eldre på Frøya og Kirkens SOS. VIPPS: 110002. Merk gaven med «Livsglede» eller «SOS».

Slik blir kirkekontoret betjent i julen: Uke 52: mandag og onsdag 10-14. Uke 53: Stengt på kontoret, men svarer på mailer.

Har du behov for samtale? Ta kontakt med prest på tlf. 412 94 332 eller diakon på tlf. 902 03 024. Kirkens SOS har en døgnåpen telefontjeneste på tlf. 22 40 00 40. Du kan også sende melding eller chatte hos dem.

På vegne av kirkekontoret og menighetsrådet vil jeg ønske dere alle en riktig god og velsignet jule- og nyttårsfeiring! Ta vare på hverandre!

Knut Torfinn Øydna, sokneprest på Frøya.