- Hva venter oss, i det nye året?

Meninger

Hva venter oss, i det nye året?

Jeg vet ikke. Men det må bli bedre enn det vi opplever nå.

Vi har ingen materiell nød. Jeg vet heller ikke om noen på Hitra som er alvorlig eller livstruende syke på grunn av pandemien Covid 19. Men jeg vet at vi har mye angst og redsel blant våre innbyggere. Vil jeg eller noen av mine nærmeste bli smittet? Vil noen bli alvorlig syk, og kanskje dø? Har jeg et arbeid å gå til? En trygg inntekt? Alt dette er spørsmål som gnager, men som ingen har et sikkert svar på.

Jeg har opplevd en helt fantastisk og oppofrende innsats som er utført av så mange, de siste par ukene. Kommunale medarbeidere har fått snudd opp ned på tilværelsen. Den planlagte julefeiringa med familie og venner gikk i vasken. I stede ble det mange og lange timer på jobb. For å teste, ringe og spore, og for å yte omsorg for de som trenger det. Og de ble det mange flere av, denne jula. Og renholdsmedarbeiderne måtte mønstre på, når man egentlig hadde fritørn, for å utføre mer krevende renholdsoppgaver og med beskyttende påkledning.Dere innbyggere har for det aller, aller meste vært lojale og pliktoppfyllende. Tillitsfullt har dere bidratt i det som betegnes som en stor, men helt nødvendig dugnad. Om næringslivet kan det sies det samme, i alle fall for de aller, aller fleste. Og alt dette trenges, og vil trenges, fordi vi kan dessverre ikke si at vi øyner en tydelig lysning. Vel, vaksinen kommer etter hvert, men det tar enda lang tid før den vil avlaste oss i nevneverdig grad. I mellomtiden må vi være tålmodige. Vi må holde ut. Og vi må gjøre det sammen!

På NRK har det vært gjensyn med den avdøde, men fantastiske Kjell Aukrust. Personlig har jeg i mange, mange år vært en stor beundrer, og særlig figuren Ludvig. Ikke fordi han er pessimist. Nei, men fordi han har uttrykt så mye av det jeg vil benevne den litt naive, men ydmyke klokskapen. Han er kanskje mest kjent for sitt spørsmål: «E de fali det da?» Knyttet til den dagsaktuelle situasjon kan vi svare Ludvig: «Ja, Korona-viruset e fali, og mæst fer dæm som trøng at vi e hensynsfull og varsom».

«Gud velsigne vår Herre» kjenner vi også fra Kjell Aukrust. Jeg avleder fra det en ydmyk bønn om at det må bli bedre. Jeg leser og hører det også som en appell om å bry oss om hverandre, liten eller stor. La oss love hverandre det, på terskelen til et nytt år. Et nytt år som må og vil bli bedre.

Jeg ønsker alle et godt nytt år, vel vitende om at det blir nye skippertak!

Hitra, 31.12.20

Ole L Haugen

Ordfører