- Kommersialistene - og Frøya

Meninger

Politikerne har sluppet investorene inn i Frøyas natur de siste årene, og de har møtt større motstand enn noen gang før.

Dette har selvsagt vært en torn i øye på TE's folk - Men de har sine profesjonelle aktører, som Laugen, og de har lett etter en akilleshæl - og de har funnet den: Den heter kommersialisme!

Det som er vakkert blir ikke skikkelig vakkert før det får en glatt utforming, et fansy navn. Og naturinngrep kan pyntes på ved å tilby smuler og medier. Laugen vet hva han gjør. Han har funnet Frøyas svakhet. Det var lett å finne!

Frøya har høy kompetanse på mange områder, men ikke alle har like høy kompetanse når det gjelder å vurdere verdier opp mot hverandre. "Naturopplevelser er best når det er gøy!"Men, denne kampen står i dag i et større perspektiv. Markedskreftenes økonomiske modeller knekker naturen, og de benytter kommersialismen til å svekke motstanden. Men motstanden øker, over alt - og den vil øke i takt med alle nye naturtap, helt til disse økonomiske modellene må gi tapt. Da må også kommersialismen gi tapt.

Det vil selvsagt ergre mange på høyresiden i politikken. Og det vil være mange på den påståtte venstresida som vil felle en tåre.

Dette gjelder, ikke minst, Frøya!

Jeg setter pris på at noen tar kampen

Men: En må velge sine kamper med omhu, og ut fra talent.

Og, når vi kjemper på hjemmebane må vi selvsagt ta andre hensyn enn ellers.

Ingen overtramp!


Hans Anton Grønskag