Det handler om respekt

Dordi Hammer 

Meninger

Diskusjonen rundt trimpoeng og vindkraftanlegget går høyt i både sosiale og usosiale medier, og fra munn til munn. Mange har meninger om temaet, og temperaturen har til dels vært høy. Vi vil ta avstand fra all hetsing som noen kan ha følt, det gjelder i begge retninger. Sånt skal vi holde oss for gode til alle sammen. Vi ønsker å rette fokus på årsakene til at reaksjonene blir så sterke.

Dette handler ikke om for eller mot vintertrimmen. Om noen oppfatter det sånn, så har de ikke forstått hva kampen mot vindkraft handler om. Som ordfører sier til Frøya.no må vi ta noen skritt tilbake. Hun vil ta skrittene tilbake og se på hva Frøyatrimmen betyr for folkehelse.

Vi vil imidlertid ta skrittene enda lenger tilbake og se på hva dette betyr for helsa til de som har kjempet mot vindkraften. De som har brukt timer, dager, uker, måneder og år på kampen mot vindkraft har ikke gjort det fordi det er gøy. De har gjort dette fordi de kjemper for noe de så inderlig tror på. Dette må respekteres, og ikke snakkes ned.Når vi i dag har 14 vindturbiner stående på Frøya, til tross for manges iherdige motstandskamp, så er ikke alt over. Det folk føler rundt temaet forsvinner ikke fordi om turbinene kommer opp. Dette handler om følelser. Følelsene til mange av Frøyas innbyggere som har kjent seg sviktet av politikere og administrasjon i kommunen i prosessen rundt vindkraftutbyggingen.

At vintertrimmen er folkehelse er det ikke tvil om. Men følelser er også folkehelse, og må ivaretas på samme måte som trim. Psykisk og fysisk helse henger tett sammen. Ved at kommunen går foran for å skape blest om vindkraftområdet, føler mange seg nok en gang sviktet av kommunen.Sorgen er fremdeles som åpne, blødende sår for mange. Det er ikke bare å si at nå er turbinene her og da må vi gå videre. Følelser kan vi ikke skru av og på som det passer seg. At kommunen på denne måten reklamerer for området oppleves som en hån mot den kampen mange har kjempet. Det hadde nok vært smartere å vente med dette utspillet, og ikke ta det som første grep ved opphevingen av oppholdsforbudet. Folk som ønsker å gå tur i området greier nok å gjøre det uten å samle poeng, og de som samler poeng greier nok å gå andre steder for å finne disse.

Til slutt vil vi få sagt at avgjørelsen om trimpoeng i Vindkraftområdet ikke er et politisk vedtak, slik mange oppfatter det. Dette er avgjort av administrasjonen i Frøya kommune.


Rødt Frøya

Dordi Hammer