- Flere hundre megabit fiber «gir gass» i bygda vår!

Nesten på dagen to år etter vi fikk rent vann i bygda blir det nå også lagt fram fiber til alle som vil ha det. 

Meninger

Hva er viktig for utvikling av Hittersamfunnet? Svaret på det er mye og avhengig av hvem du er og hvem du spør - barnehage, skole, jobb, infrastruktur, helse, bolig ung – eller gammel. Alt er viktig.

Så har vi hørt at det er viktig at vi blir flere. 100 nye hitterværinger hvert år ligger inne i kommunens budsjett som ble vedtatt før jul. Hva skal til for å klare det? Dette er det nok flere svar på, men ett eksempel kan jeg ta fra dagens virkelighet..

I 2015 flytta jeg til Tranvikan. Ei fin lita bygd bare få minutter fra sentrum, men uten godt utbygd infrastruktur, - ja med unntak av en hullete grusvei da..

Sommeren 2017 gjorde kommunestyret endelig vedtak om å bidra med penger til vannledning over fjorden. I juli 2018 starta vi utbygginga og desember samme år tappa vi første glass med rent vann. Ett år etter at vi starta utbygginga var det muligheter for vann i alle kraner fra Kaldkløvan til Ulværet.

«Flere hundre megabit i stua er ikke til å tru!» Montør er Alfred Dalsbø Antonsen 

I dag – to år etter at vi tappa det første vannglasset er det blitt lys i vinduan på fire gårdsbruk i bygda, gårdsbruk som tidligere var fraflytta. Vi har fått fem nye bosettinger og åtte nye hytter. I følge Hitra kommunes statistikk er vi en av de bygdene som vokser mest, bare Fillan vokser mer.

Nesten på dagen to år etter vi fikk rent vann i bygda blir det nå også lagt fram fiber til alle som vil ha det. Dette realiseres nå fordi vi stod på og fikk med oss en fiberentreprenør som tok kostnadene slik at det ble lagt fiberrør samtidig som vi bygde ut vanngrøfta. Fastboende og hytteeiere ser nå muligheten for hjemmekontor, ungdommer gleder seg til hytteferie og mulighetene åpner seg for videre utvikling av bygda vår.


Fjernet sitkagran

- Nå har jeg faktisk sollys hele året her på gården

- En skulle nesten tru det var nissen som kom


Uten investering i ny infrastruktur er jeg helt sikker på at vi ikke ville ha fått denne utviklingen i bygda vår. Derfor er det av stor betydning, om kommunen ønsker tilflytting, at det satses på infrastruktur, også utenfor sentrum. Grendene i Hitra byr på muligheter for alle, enten du vil bygge og bo, satse på næringsliv eller være på hytta! Vann, nett, vei og mobildekning er en viktig del av satsinga på framtida for Hitra.

Stor takk til Sodvin som ble med oss med fiber i vanngrøfta!

Sigrid Helene Hanssen, Hitra Høyre