Hva skjer når rett blir galt, og galt blir rett?

Menighetspedagog Grete Hammer 

Meninger

RETT SKAL VÆRE RETT, «hjertets tanker»

Min mormor var en arbeidsom dame. Hennes bror sørget for at hun fikk mer skolegang en det som var vanlig for jenter på gård tidlig på 1900 tallet. Hun var om stendig og nøye med alt sitt arbeid og opptatt av at rett måtte være rett. Hun satte pris på ærlighet og var vokst opp med foreldre som så hva andre mennesker trengte hjelp til. Hun var glad i å sy og var opptatt av at foret i kåpen skulle være like bra gjennomført som utsiden. Hun var med andre ord av den gamle skole.

Som hennes barnebarn kan jeg ikke si at jeg alltid var enig med henne i mine ungdoms dager, men det er vel slik det er med ungdommen som leter etter sine egne svar. Den dagen hun døde, var jeg i byen på et møte og ble ringt opp fra sykehuset. Det eneste jeg kunne gjøre for henne der hun lå stelt og fin, var å tenne lys og be fadervår. Da hadde jeg hatt en omsorgsfull mormor i vel 30 år.

Som voksen tenker jeg på dette uttrykket «rett skal være rett». Hvor dypt går egentlig dette uttrykket og hva skjer når rett blir galt, og galt blir rett? Er rett og rettferdighet noe fundamentalt og selvfølgelig som er lagt ned i våre hjerter?

Bibelsk sett kan jeg si at synden kom inn i veden med Adam og Eva. Loven ble gitt ved Moses for at folket skulle lære forskjell på rett og galt etter Guds vilje. Kan det være at dette første lovverket er opphavet for våre lover og regler? Jesus sier om seg selv at Han er lovens opphavsmann og fullender. Han vet og visste alltid at mennesket med sin syndenatur ikke kan være lovlydig i all sin framferd, og Han valgte derfor å gi sitt liv for dem som vil ta imot Hans nåde gitt på korset.

I denne verden som menneske, lager vi oss våre egne sannheter alt ettersom hva som passer oss innenfor de rammeverk vi har å forholde oss til. Noen ganger gjør vi ting i lyset og noen ganger er det greit å være stille og operere i det skjulte.

Siden vi er skapt i Guds bilde med evigheten lagt ned i våre hjerter vil det da være godt å vite at det alltid er nåde å finne når hjertet gnages av dårlig samvittighet. Det har i alle fall jeg erfart når jeg kommer til meg selv og skjønner jeg har gjort urett. Jesus vet jo alt om meg uansett så det er på den trygge siden å være ærlig overfor Han.

Jesus sier i Joh.,14,6 :«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

I bibelen er det mange sannhetens ord som gir trøst og veiledning, for den som leter han skal finne.

Lysets barn, Efeserne 5,8-14
En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:
Våkn opp, du som sover ,stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.


2. Tim. 3, 16-17 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Når jeg snur ryggen til Gud som er lys og sannhet, vil jeg bare se min egen skygge og vandre imot mørket. Der vil jeg finne løgn som utgir seg for sannhet. Vender jeg om mot lyset, ber om nåde og går, da vil jeg finne sannheten, freden og gleden. Utfordringer vil alltid være her i denne verden, men sannheten setter FRI.

Guds fred.

Vennlig hilsen

Grete Hammer